Journal - Conference

541. Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trần Quốc Nghị, Một số kết quả nghiên cứu về hiện tượng khuếch đại cường độ của song xung kích trong hỗn hợp chất lỏng hai pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 88, số 12, 2012

542. Nguyễn Hiền Trung, Enhancing Quality Control Power System Stability Controller Using Design Theory Optimal RH-∞, Journal of Science and Technology - TNU, Vol. 90(02) pp. 119-124, 2012

543. Ngô Kiên Trung, Dương Quốc Tuấn, Lê Văn Tùng, So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng logic mờ và đại số gia tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 93(05) trang 35-40, 2012

544. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Đồng Văn Ngọc, Nghiên cứu cải tiến thuật toán của mạng Nơron, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 93(05) trang 53-60, 2012

545. Nguyễn Thị Thanh Nga, Hoàng Tiến Đạt, Ứng dụng phần mềm Autodesk Invertor để phân tích động học cơ cấu gạt phôi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 93(05) trang 97-102, 2012

546. Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Phương Huy, Nghiêm Văn Tính, Xây dựng hệ thống đọc công tơ từ xa qua đường dây điện lực hạ thế AMR-PLC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 95(07), trang 129-136, 2012

547. Trần Hoài Linh, Vương Hoàng Nam, Trương Tuấn Anh, Thuật toán “tách mù” tín hiệu và ứng dụng trong xử lý tín hiệu điện tim, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 95(07), trang 147-152, 2012

548. Vũ Hồng Quân, Lê Bích Ngọc, Ứng dụng thống kê tính tích phân nhiều lớp mô phỏng bằng Matlab, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 95(07), trang 153-156, 2012

549. Nguyễn Thị Thu Thủy, Xác định hệ số phát thải cho công đoạn dập cốc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Tập 87 trang 62-66, 2012

550. Lê Hoàng Phương, Những yếu tố quan trọng cần kiểm soát tối ưu đối với nguyên liệu đầu vào trong chuyển hóa yếm khí khô chất thải rắn đô thị sinh khí Metan, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Tập 95(07) trang 157-162, 2012

551. Nguyễn Hiền Trung, Nguyễn Doãn Phước, Ứng dụng lý thuyết tối ưu RH-∞ để nâng cao chất lượng của hệ điều khiển ổn định hệ thống điện PSS, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Tập 88 trang 11-16, 2012

552. Phạm Thành Long, Vũ Đức Vương, Nâng cao độ chính xác đáp ứng vị trí và hướng trong bài toán động học ngược robot, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 3, tháng 3 trang 77-81, 2012

553. Nguyễn Văn Dự, Hoàng Tiến Đạt, Lê Duy Hội, Ng. Hoàng Giang, Văn Công Bích, Xác định tải trọng trong thiết kế cơ khí hệ thống năng lượng mặt trời tự xoay, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 4, tháng 4 trang 44-50, 2012

554. Trịnh Thị Thủy, Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Hoài Lam, Nguyễn Thị Hoàng Anh, Phạm Thị Ninh, Trần Văn Sung, Thành phần hóa học và độc tính cấp của chất màu từ cây Cẩm tím, Tạp chí Hóa học, Số 50 (3) trang 394-397, 2012

555. Phạm Thành Long, Thiết kế máy đo góc nghiêng bánh răng trụ kiểu cơ điện tử, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 7, tháng 7 trang 19-24, 2012

556. Phạm Thành Long, So sánh và lựa chọn phương pháp tối ưu cho bài toán động học ngược của robot, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 7, tháng 7 trang 81-85, 2012

557. Phạm Thành Long, Thiết kế, chế tạo cổ tay cầu kiểu tuần hoàn công suất, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 7, tháng 7 trang 59-64, 2012

558. Phạm Thành Long, Nguyễn Văn Tùng, Phạm Thành Đức, Điều khiển động học có xét đến biến dạng đàn hồi theo cơ chế bù kép, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 8, tháng 8 trang 31-34, 2012

559. Phạm Thành Long, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Thành Chung, Ứng dụng phương pháp giảm gradient tổng quát (GRG) khảo sát động học robot song song, Tạp chí cơ khí Việt Nam Số 10, tháng 10 trang 30-33, 2012

560. Phạm Thành Long, Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Nguyễn Thành Chung, Sử dụng cấu hình thay thế trong bài toán động học robot, Tạp chí cơ khí Việt Nam, Số 11, tháng 11, 2012

561. Lê Xuân Hưng, Vũ Ngọc Pi, Trần Quốc Hùng, Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy sàng rung kiểu cơ khí, Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 1+2, tháng 1+2 trang 24 - 26, 2012

562. Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang, Điều khiển phi tuyến hệ thống phát điện chạy sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép trên cơ sở hệ thụ động Euler - Lagrange và Hamilton, Tạp chí tin học và điều khiển học Vol. 28, No. 1 trang 9-19, 2012

563. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phước, Thiết kế bộ điều khiển bám thích nghi bền vững cho hệ phi tuyến bất định và ứng dụng vào điều khiển hệ truyền động qua bánh răng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng Số 59, tháng 10 trang 1-6, 2012

564. Nguyễn Thị Thanh Nga, Vũ Ngọc Pi, Một nghiên cứu mới về phân phối tối ưu tỉ số truyền cho hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng hai cấp khai triển, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 12, tháng 12 trang 18 -23, 2012

565. Vũ Ngọc Pi, Vũ Hồng Khiêm, Phạm Thanh Cường, Xây dựng các công thức tính chế độ cắt cho mài tròn ngoài, Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 12, tháng 12 trang 18 -23, 2012

566. Nguyễn Đức Tường, Toward anode with low indium content as effective anode in organic solar cells, Journal Science Direct, Volume 258,Issue 7, 15, january 2012, pp 2844 – 2849., 2012

567. Nguyễn Đức Tường,, Dielectric/metal/dielectric structures using copper as metal and MoO3 as dielectric for use as transparent electrode, Journal Science Direct, Volume 520,Issue 20, 01, August 2012, pp 6419 – 6423., 2012

568. Nguyễn Đức Tường,, Effect of the thickness of the MoO3 layers on optical properties of MoO3/Ag/MoO3 multilayer structures, Journal of Applied Physics, Volume 112, Issue 6, 18, September, 2012

569. Pham Hong Phuc, Dinh Khac Tuan, Dang Bao Lam, Nguyen Tuan Khoa, Nguyen Tien Dung, Design and fabrication of the trapezoidal electrostatic comb-drive actuator ,, Vietnam journal of Machanics, volume 34, Number 4, HaNoi, April,, 2012

570. Duong Duc Minh,, Language Learning Strategies Employed by EFL Science-oriented University Students in Vietnam: AnExploratory Study, International Journal of Scientific and Rescarch Pulications, Volume 2, Issue 4, April, 2012

Trang 19/42 <12...151617181920212223...4142>