DEPARTMENT OF INSPECTION - LAW

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Staffs

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Bachelor:Year, University,Country Master: Year, University,Country Doctor: Year, University,Country Foreign Language: High proficiency or TOEFL-ITP Certificate IC3
1 ThS. Nguyễn Thị Thanh Thảo 2009, ĐH Khoa học Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
2 CN. Vũ Phương Lan 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
3 ThS. Trang Thành Trung 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, Đang học NCS tại Trung Quốc

II. Plurality Lecturers of Unit

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Rank in Faculty and Division
1 GV.Dr. Phạm Thị Mai Yến Trưởng phòng Thanh tra - pháp chế, Trưởng BM Quản trị doanh nghiệp Bộ môn Quản trị doanh nghiệp - Faculty of Industrial Economics
TRƯỞNG PHÒNG
TS.Phạm Thị Mai Yến