DEPARTMENT OF TESTING AND TRAINING QUALITY ASSURANCE

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Staffs

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Bachelor:Year, University,Country Master: Year, University,Country Doctor: Year, University,Country Foreign Language: High proficiency or TOEFL-ITP Certificate IC3
1 KS. Lữ Thị Dung Tổ trưởng tổ Khảo thí 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 CN. Hoàng Diệu Linh 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam IC3
3 KS. Nguyễn Thị Diệu Huyền 2010, ĐH Công nghiệp Hà Nội, Việt Nam

II. Plurality Lecturers of Unit

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Rank in Faculty and Division
1 Assoc.Prof.Dr. Nguyễn Văn Tuấn Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, GV kiêm nhiệm Division of Mechanical Engineering - Faculty of Mechanical Engineering
TRƯỞNG PHÒNG
PGS.TS.Nguyễn Văn Tuấn