Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2000 Nghiên cứu ứng dụng PLC Logo để điều khiển máy SV. Lê Hiền Tuấn K31IA GVHD. Bùi Chính Minh Articles of Institutional Level for student
2 2000 Ứng dụng vi xử lý trong điều khiển biến tần SV. Ng. Thế Cường K32IC SV. La Mạnh Hùng K32IA GVHD. Trần Xuân Minh Articles of Institutional Level for student
3 2000 Nghiên cứu hệ thống thí nghiệm Lapvol SV. Ng Văn Quý K32IB SV. Lê Mã Phi K32IB GVHD. Ng Mạnh Tùng Articles of Institutional Level for student
4 2000 Nghiên cứu tìm hiểu ứng dụng PLC S7-300 SV. Ng Quang Huy K32IB SV. Lưu Vĩnh Thanh K32IB GVHD. Nguyễn Ngọc Kiên Articles of Institutional Level for student
5 2000 Thiết kế chế tạo sung điều khiển dùng vi mạch số SV. Lê Hồng Quyết CĐ 97IB GVHD. Hoàng Thị Chiến Articles of Institutional Level for student
6 2000 Sóng sung kích trong một số hỗn hợp chất lỏng và chất khí hai thành phần ThS. Nguyễn Văn Tuấn Articles of Ministerial Level B2000-01-39
7 2000 Nghiên cứu ứng dụng tự động hoá thiết kế CAD, Tự động hóa sản suất CAM KS. Hoàng Vị Articles of Ministerial Level B2000-01-40
8 2000 Khoả sát và tính toán độ bền cơ học tấm composite dày nhiều lớp bằng phương pháp phần tử hữu hạn ThS. Ngô Như Khoa Articles of Ministerial Level B2000-01-41
9 2000 Nghiên cứu và xây dựng phương pháp thiết kế tối ưu thứ tự gia công cắt gọt bằng máy tính ThS. Nguyễn Phú Hoa Articles of Ministerial Level B2000-01-42
10 2000 Cân bằng động động cơ quay kích thước lớn ThS. Trần Văn Lầm Articles of Ministerial Level B2000-01-43
11 2000 Nghiên cứu ảnh hưởng của Tôpôgraphia đến các thông số của các quá trình mài tròn ngoài ThS. Trần Minh Đức Articles of Ministerial Level B2000-01-44
12 2000 Nghiên cứu ứng dụng lý thuết điều khiển mờ trong các hệ thống điều khiển tự động ThS. Võ Quang Vinh Articles of Ministerial Level B2000-01-45
13 2000 Nghiên cứu phân tích các đặc trưng thống kê của tín hiệu ngẫu nhiên nhiều chiều bằng phương pháp thích nghi ThS. Nguyễn Thanh Hà Articles of Ministerial Level B2000-01-46
14 2000 Nghiên cứu xây dựng bộ quan sát nhiễu và bù nhiễu trong hệ điều khiển tự động-truyền động điện ThS. Nguyễn Như Hiển Articles of Ministerial Level B2000-01-47
15 2000 Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi, điều khiển bền vững và xây dựng hệ thống có khả năng chống biến thiên thông số ổn định trong dải rộng ThS. Nguyễn Văn Vỵ Articles of Ministerial Level B2000-01-48
16 2000 Nghiên cứu về hệ truyền động vị trí dùng cho robot công nghiệp ThS. Bùi Chính Minh Articles of Ministerial Level B2000-01-52
Trang 68/68 <12...5859606162636465666768>