Journal - Conference

271. Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Hữu Công, Nâng cao chất lượng điều khiển cho đối tượng có đặc tính cực trị, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

272. Hồ Minh Ngọc, Phạm Ngọc Thắng, Đỗ Anh Tuấn, Đào Huy Du, Phương pháp đo và tính toán phơi nhiễm điện từ trường của các trạm thu phát di động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

273. Vũ Hồng Vinh, Đinh Thị Nhung, Vương Hoàng Nam, Nguyễn Văn Sơn, Đào Huy Du, Ứng dụng phương pháp ica phát hiện vùng não hoạt hóa trong dữ liệu ảnh cộng hưởng từ chức năng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 128, (14), 2015

274. Phạm Thành Long, Xác định dung sai giới hạn của khâu và khớp động dựa trên phản ứng động học của robot, Tạp chí cơ khí Việt Nam, số 5, tháng 5, 2015

275. Nguyen Tien Duy, Nghiem Van Tinh, Nguyen Tuan Anh, Nonlinear Interpolation in Hedge Algebras Associating Genetic Algorithm to Solve the Bell-Shaped Function Approximation Problems, International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE), Volume-5 Issue-1, 2015

276. Nguyễn Văn Chí, Bùi Mạnh Cường, Khắc phục hiện tượng quá điều chỉnh áp suất hơi trong điều khiển ổn định độ ẩm của giấy sử dụng feedback kết hợp feedforward, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 135, số 05, 2015

277. Nguyễn Thị Thu Ngân, Sử dụng mô hình Dupont để phân tích tỷ số ROE của công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 136, (06), 2015

278. Lê Thị Quỳnh Trang, Phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học các môn kỹ thuật công nghiệp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 133, số 03/1, tháng 03 - 2015, 2015

279. Trương Thị Thu Hương, Nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố trong thiết bị nghiền đến chất lượng bột giấy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường ĐH Công nghiệp HN, (ISSN 1859-3585), số 28, tháng 6, 2015, 2015

280. Vũ Ngọc Pi, Bành Tiến Long, Lê Xuân Hưng, Xác định chế độ công nghệ sửa đá hợp lý khi mài tròn ngoài thép 9XC qua tôi, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, 2015, trang 74-77, 2015

281. Trần Thị Phương Thảo, Lê Thị Phương Thảo, Vũ Ngọc Pi, Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho hệ dẫn động cơ khí dùng bộ truyền đai, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 8, 2015, trang 35-41, 2015

282. Vu Ngoc Pi, Tran Thi Phuong Thao, Le Thi Phuong Thao, A new study on the optimum calculation of partial transmission ratios of mechanical drive system using a V-belt and two-step helical gearbox, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 10, 2015, trang 122-127., 2015

283. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long,, The use of equivalent replacement structure in studying the kinematic problem of parallel robot,, 2015 International Conference on Mechatronics and Automation Science, (ICMAS 2015), Paris, France, April 13 - 14, 2015, 2015, 2015

284. . Li Wei Guang, Trang Thanh Trung, Pham Thanh Long,, The use of equivalent replacement structure in studying the Kinematic Problem of Parallel Robot,, International Conference on Mechatronics and Automation Science (ICMAS 2015) Paris, France, April 13 - 14, 2015, 2015

285. Trang Thanh Trung, Li Wei Guang and Pham Thanh Long, A New Method to Solve the Kinematic Problem of Parallel Robots Using an Equivalent Structure,, International Conference on Mechatronics and Automation Science (ICMAS 2015) Paris, France, April 13 - 14, 2015, 2015

286. Tien-Dat Hoang, Ngoc-Kien Nguyen, Hai-Anh Nguyen, Optimization of resonance frequencies in a rotor dynamic system by applying the multi-objective genetic algorithm, the 10th south east Asian technical university consortium symposium, Shibaura Institute of Technology, Japan 2016 (Accepted in November 2015), 2015

287. Phạm Hương Quỳnh, Research on isolating Nitrogen and Phosphorin Sewage Rubber Latex, The international confereence on Livelihood Development Management in the Contexet of Climate Change, 2015

288. Hai-Anh Nguyen, Ngoc-Kien Nguyen, Tien-Dat Hoang, A numerical simulation of a rectangular plate resulting from close-in underwater explosion shock,, the 10th south east Asian technical university consortium symposium, Shibaura Institute of Technology, Japan 2016 (Accepted in November 2015)., 2015

289. Nguyen Thi Thu Thuy, Nghiem Trung Dung, “The emissions of selected air pollutants from the sintering process in Thai Nguyen iron and steel joint stock company”,, International Forum on Green Technology and Management, Hue, Vietnam, 28th -30th July, 2015, 2015

290. Nguyen Thi Thu Thuy, Duong Hoai Nam, “Greenhouse Gas Emission Factor Development for Fossil Fuel Combustion in Iron and Steel Industry”, Livelihood Development and Environmental Management Strategies adapting to climate change in the Northern Mountainous Region”, Thai Nguyen, Vietnam, November, 13th-15th November 2015, 2015

291. M. T. Nguyen and K. A. Teague, “Distributed DCT Based Data Compression in Clustered Wireless Sensor Networks,”, in 2015 11th International Conference on Design of Reliable Communication Networks (IEEE-DRCN 2015), (Kansas City, Missouri, USA), pp. 253–256, March, 2015., 2015

292. M. T. Nguyen and K. A. Teague, “Random Sampling in Collaborative and Distributed Mobile Sensor Networks utilizing Compressive Sensing for Scalar Field Mapping,”, in IEEE International Conference on System of Systems Engineering (IEEE-SoSE2015) , (San Antonio, TX, USA) pp. 1–6, May, 2015., 2015

293. M. T. Nguyen and K. A. Teague, “Compressive and Cooperative Sensing in Distributed Mobile Sensor Networks”, The Premier International Conference for Military Communications (IEEE-MILCOM2015), (Tampa, Florida, USA) Oct, 2015., 2015

294. M. T. Nguyen, Hung M. La and K. A. Teague, “Compressive and Collaborative Mobile Sensing for Scalar Field Mapping in Robotic Networks,”, IEEE- 53rd Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, September 28 - October 02, 2015)., 2015

295. M. T. Nguyen and K. A. Teague, “Mobile Distributed Compressive Sensing for Data Collection in Wireless Sensor Networks”, in International Conference on Advanced Technologies for Communications (IEEE-ATC), (Ho Chi Minh city, Vietnam), Oct., 2015., 2015

296. Nguyễn Thị Kim Thái, Hoàng Lê Phương, Nghiên cứu xây dựng dự thảo "Hướng dẫn ký thuật thông hút, chuyên chở, xử lý tái sử dụng và đổ thải phân bùn bể tự hoại" phù hợp với điều kiện đô thị Việt Nam, Hội nghị quốc tế về bùn thải từ hệ thống thoát nước và công trình vệ sinh (FMS3-2015), 2015

297. Van Huy Nguyen, Chi Mai Luong, Tat Thanh Vu, Tonal phoneme based model for Vietnamese LVCSR, Conference of the Oriental chapter of the International Coordinating Committee on Speech Databases and Speech I/O Systems and Assessment (OCOCOSDA), 2015

298. Dương Thị Nhẫn, Vận dụng quan điểm của Fukuzawa Yukichi về nguyên tắc cải cách giáo dục vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Hội thảo Quốc tế "Chuyển biến kinh tế - xã hội và giáo dục", 2015

299. Van Huy Nguyen, Quoc Bao Nguyen, Tat Thang Vu, Chi Mai Luong, The IOIT English ASR system for IWSLT 2015, International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT), 2015

300. Huong T.M. Nguyen Thai T.Mai Lai K.Lai, Model Predictive Control to get Desired Output with Infinite Predictive Horizon for Bilinear Continuous Systems, 2015 5th International Conference on Robotics and Automation Sciences, New Taipei, Taiwan, 2015

Trang 10/42 <12...67891011121314...4142>