Journal - Conference

1231. Nguyễn Phan Mạnh Tường, Sự chuyển động và độ bền của bánh răng Novicop, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 32-38, 1973

1232. Nguyễn Huy San, Ảnh hưởng của phương pháp mài đến tuổi bền của dụng cụ cắt, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 39-43, 1973

1233. Trần Hữu Đà, Một số vấn đề về nhiệt trong quá trình cắt kim loại, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 44-53, 1973

1234. Phạm Đức Hiểu, Tính toán hiệu suất trong các hộp tốc độ của máy công cụ, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 54-59, 1973

1235. Mai Trọng Nhân, Lý thuyết, cấu trúc và động học của máy công cụ, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 60-67, 1973

1236. Trịnh Khắc Nghiêm, Những đặc điểm khi mài dụng cụ cắt dao hợp kim cứng, Tạp chí Khoa học Đại học Cơ điện, Tháng 1 trang 68-72, 1973

Trang 42/42 <12...3233343536373839404142>