Journal - Conference

211. Nguyen Nhu Hien, Duong Quoc Tuan, Interference phenomenon between two perpendicular coordinates and solutions to eliminate this phenomenon in the electrical drive system using electric motor that has 6 freedom degrees, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

212. Vu Viet Vu, Active learning for semi-supervised density based clustering, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

213. Nam Hoai Nguyen, Minh Quang Nguyen, Design and manufacture a robot arm control system for education and training using arduino UNO, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

214. Cao Xuan Tuyen, Using the programmable logic controller in position control of permanent magnet synchronous linear motor with hysteresis cuurrent controllers, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

215. Đang Danh Hoang, Vu Duy Hung, Study to apply perpendicular transformation in order to build mathematical model for Axial Flux Permanent-Magnet Machine, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

216. Đo Thi Tam, Tran Hong Thao, Pham Van Lang, Study on application of fuzzy control system for the grain drying equipment of agro-products, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

217. Cao Xuân Tuyen, Design, fabrication wire connection group inspection equipment of three phase transformers based on polarity method, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

218. Truong Tuan Anh, two-phase short-circuit fault detections for transmission line using wavelet transform and neural network, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

219. Nam Hoai Nguyen, Thao Thi Phuong Cong, Design a fuzzy controller for a magnetic levitation in the laboratory, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

220. Nguyen Tien Hung, Nguyen Thi Mai Huong, Sensorless FOC of 3-phase induction motors based on the InstaSpin solution, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

221. Tan Duc Vu, Nguyen Thi Thanh Nga, Comparisons between adaptive fuzzy controller, impedance controller and pid controller for lower extremity rehabilitation exoskeleton, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

222. Ngo Minh Chu, Vu Ngoc Huy, Nguyen Thi Ngoc Linh, Soldering station, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

223. Tran Thai Trung, Nguyen Minh Y, The wavelet-based control algorithm of hybrid energy storage system for reducing fluctuation of photovoltaic system, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

224. Nguyen Van Huy, Neural network-based tonal feature for vietnamese speech recognition using multi space distribution model, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

225. Tran Thien Dung, Đang Van Huyen, Nguyen Duy Cuong, Design of indirect mras-based adaptive control systems, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

226. Dao Huy Du, Ha Binh Minh, Modelreductioninschurbasiswithpoleretentionand h∞-normerrorbound, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, Tập 139, số 09, 2015, 2015

227. Mai Trung Thai, Nguyen Thi Mai Huong, Lai Khac Lai, Model Predictive Control to get Desired Output with Infinite Predictive Horizon for Bilinear Continuous Systems, 2015 5th International Conference on Robotics and Automation Sciences (ICRAS 2015) August 22-23, New Taipei, Taiwan, 2015

228. Ngô Minh Tuấn, Phương pháp đo sai số biên dạng răng tổng cộng của bánh răng trụ sử dụng máy đo tọa độ,, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số tháng 6, năm 2015, 2015

229. Ngô Như Khoa, Design and trial - fabrication of torque transducer, some results, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, tập 135, số 05, 2015

230. Nguyễn Văn Dự, Chu Ngọc Hùng, Giải pháp khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp,, Tạp chí Cơ khí VN, 6/2015, 2015

231. Phạm Văn Lang, Đỗ Thị Tám, Nguyễn Diệp Thành, Hiệu quả đầu tư cơ giới nông nghiệp ở các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc,, Trang 92-95. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ISSN 1859-3585, số 27, 2015

232. Nguyễn Tiến Đức, Phạm Đức Nguyên, Ngô Thị Thu Huyền, Phân tích số liệu khí hậu ngoài nhà tại Thái Nguyên theo vùng tiện nghi sinh khí hậu,, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 135, số 05, 2015, 2015

233. Dương Thế Hùng, Analysis of the reacting displacement in a stochastic structure subjected to the random force,, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 138, số 08, 2015

234. Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Thu Trang, Chợ cóc, chợ tạm ở thủ đô Hà Nội. Thực trạng và giải pháp., Tạp chí KH &CN, ISSN , tập 133, số 03, 2015, 2015

235. Vi Thị Mai Hương, Trần Đức Hạ, Công nghệ kết hợp hồ sinh học và bãi lọc trồng cây để xử lý nước thải sinh hoạt-, Tạp chí môi trường và đô thị Việt Nam- số 1+2 (96+97)/2015, 2015

236. Phạm Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Sơn, Nghiên cứu tách nitơ và phốt pho trong nước rich rác bằng kết tinh MAP, Tạp chí khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, No.104, 2015, 2015

237. Ngô Thúy Hà, Dương Hương Lam, Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái - những điểm phù hợp và sự khác biệt giữa Thông tư 179/2012/TT-BTC với chuẩn mực kế toán số 10., Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số tháng 3 - 2015, 2015

238. Ngô Thị Hồng Ánh, Cho phép mang thai hộ: nhân đạo nhưng còn nhiều vướng mắc-, Tạp chí Luật sư Việt Nam số 5/tháng 5.2015, 2015

239. Ngô Thị Hồng Ánh, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp: Hứa hẹn cải thiện môi trường kinh doanh-, Tạp chí Doanh nhân và Pháp luật số 23/tháng 6.2015, 2015

240. Nguyễn Doãn Phước, Lê Thị Thu Hà, Điều khiển bám thích nghi bền vững hệ phi tuyến có thành phần bất định hàm không bị chặn, Báo Khoa học công nghệ - Viện khoa học việt nam, Vol 53, No.1, 2015

Trang 8/42 <12...456789101112...4142>