Journal - Conference

241. Đỗ Trung Hải, Ứng dụng hệ mờ - rron Takagi - Sugeno trong điều khiển bám hệ động học phi tuyến, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

242. Ngô Minh Đức, Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh, Nghiên cứu điều khiển bộ biến đổi điện tử công suất khai thác nguồn pin mặt trời trên mô hình thiết bị thực, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

243. Nguyễn Đức Thảo, Dương Hòa An, Trần Hoài Linh, Thiết kế thiết bị thu nhập tín hiệu nhịp thở và thuật toán loại trừ ảnh hưởng tới nhịp tim, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

244. Nguyễn Hữu Công, Vũ Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Bùi Mạnh Cường, Ứng dụng thuật toán giảm bậc cho bài toán điều khiển robot hai bánh, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

245. Vũ Việt Vũ, Phùng Thị Thu Hiền, Nghiên cứu cải tiến chất lượng thuật toán phân cụm nửa giám sát k - means bằng phương pháp học tích cực, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

246. Dương Phạm Tường Minh, Lương Việt Dũng, Modeling and numerical simulation for the orthotropic composite plates with the type of corrugated cordboard, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

247. Nguyễn Hồng Kông, Vũ Lai Hoàng, Đặng Quốc Khánh, Trần Văn Sơn, Khảo sát các tính chất cơ - lý của compozit Cu - TiC chế tạo bằng phương pháp luyện kim bột, Tạp chí Khoa học Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 132, số 02, 2015

248. Dương Thị Nhẫn, Ảnh hưởng của tư tưởng duy tân về giáo dục của Yukichi Fukuzawa đối với xã hội Nhật Bản, Tạp chí Đông Bắc Á, số 1 (167), 2015

249. Viet Dung Luong and Pham Tuong Minh Duong, Micromechanical experimental models for evaluating of mechanism in transformation induced plasticity, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, tháng 3, 2015

250. Phạm Thành Long, Điều khiển robot mềm bằng phương pháp nội suy sử dụng hàm định dạng kết hợp với cơ chế bù kép., Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 3, tháng 3, 2015

251. Ngô Thị Hồng Ánh, Cho phép mang thai hộ nhưng còn nhiều vướng mắc, Tạp chí luật sư Việt Nam, số 5 (15), 2015

252. Nguyễn Hồng Quang, Bảo vệ quá dòng theo đặc tính thời gian phụ thuộc trong rơ le số, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

253. Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Chỉnh định tham số bộ điều khiển PID dựa trên mô hình mở rơ non và mô hình mẫu cho hệ thồn TRMS, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

254. Nguyễn Văn Huy, Nâng cao chất lượng đặc trưng bottle neck cho nhận dạng tiếng nói tiếng Việt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

255. Gia Thị Định, Nguyễn Duy Cương, Điều khiển adaptive backstepping cho robot hai bánh tự cân bằng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

256. Dương Thị Mai Hương, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Văn Phúc, Hoàng Văn Thuận, Ứng dụng giải thuật di truyền cho thiết kế bộ lọc số FIR, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

257. Nguyễn Kim Thoa, Phạm Duy Khánh, Nghiên cứu, chế tạo bộ sạc pin không dây cho điện thoại di động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07),, 2015

258. Vũ Việt Vũ, Thuật toán phân cụm nửa giám sát dựa trên mô hình mật độ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

259. Lâm Hoàng Bình, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Lâm Hùng Sơn, Thiết kế bộ điều khiển lai PI- đại số gia tử cho điều khiển lượng oxy hòa tan trong xử lý nước thải theo phương pháp bùn hoạt tính, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

260. Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thế Đức, So sánh các kỹ thuật tham số hóa truyền thông trong hiệu chỉnh đường cong độ thẩm tương đối cho mô hình mô phỏng vỉa dầu khí móng nứt nẻ mỏ Bạch Hổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

261. Đàm Bảo Lộc, Nguyễn Duy Cương, Chia tải hai động cơ nối cứng trục, chung tải sử dụng điều khiển thích nghi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

262. Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Thị Thanh Quỳnh, Tối ưu hóa các tham số của hệ thống treo bị động dựa trên thuật toán tối ưu ngẫu nhiên và giải thuật di truyền, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07),, 2015

263. Nguyễn Văn Chí, Điều khiển ổn định vị trí dùng LQR cập nhật theo giá trị đặt cho hệ "Ball and Beam", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

264. Trần Anh Thắng, Lê Duy Minh, Lê Thị Huyền Trang, Hiệu quả của giải mã lặp trong hệ thống trái phổ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

265. Phạm Đức Đại, Vũ Quốc Đông, Bùi Mạnh Cường, Tối ưu hoạt động của hệ thống cấp nước sử dụng giải thuật di truyền, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

266. Nguyễn Hữu Công,, Nghiên cứu điều khiển nhiệt độ trong phôi tấm bằng mô hình hàm truyền, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

267. Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Ngọc Doanh, Đào Huy Du, Mô phỏng chữa cháy rừng bằng phương pháp mô hình hóa đa tác tử, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

268. Nguyễn Tiến Duy, Nghiêm Văn Tính, Nội suy phi tuyến trong đại số gia tử kết hợp giải thuật di truyền giải bài toán xấp xỉ hàm hình chuông, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

269. Nguyễn Thanh Hà, Đoàn Thanh Hà, Nguyễn Đức Mùi, Kết hợp mô hình MVC và công nghệ GIS quảng bá hình ảnh trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên trên bản đồ Google Maps, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

270. Nguyễn tất Nam, Phan Thanh Hiền, Nguyễn Đức Bình, Xây dựng chương trình xử lý kết quả đo từ máy phát tín hiệu trái phổ nhảy tần bằng phần mềm Matlab, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 137, (07), 2015

Trang 9/42 <12...5678910111213...4142>