Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2016 Thiết kế bộ điều khiển mờ sử dụng linh kiện điện tử Trần Văn Thi (Lớp: K48KDT; MSSV: K125520207095) CTV: Ngô Tuấn Lâm (Lớp: K48KDT; MSSV: K125520207111) GVHD: Đặng Thị Ngọc Ánh Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
2 2016 Nghiên cứu các phương pháp bảo mật hệ thống của website có hệ thống CSDL sử dụng MySQL Tạ Khắc Hiếu (Lớp: 47KMT; MSSV: DTK1151030024) CTV: Trương Văn Khoan (Lớp: 47KMT; MSSV: DTK1151030245) GVHD: Đỗ Duy Cốp Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
3 2016 Xây dựng hệ thống chát trong mạng LAN Đặng Minh Vĩnh (Lớp: 47KMT; MSSV: DTK1151030225) CTV: Phùng Văn Phong (Lớp: 47KMT; MSSV: DTK1151030207) GVHD: Đỗ Duy Cốp Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
4 2016 Thiết kế, chế tạo sản phẩm thực: Ứng dụng công nghệ WebGIS xây dựng bản đồ dịch vụ ăn uống trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Vũ Văn Nam (Lớp: 49KMT; MSSV: DTK135520214043) GVHD: Trần Thị Thanh Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
5 2016 Thiết kế, chế tạo sản phẩm thực: Xây dựng hệ thống quản lý các điểm đặt máy ATM trên địa bàn thành phố Thái Nguyên dựa trên công nghệ GIS và Google Map API Đào Ngọc Sơn (Lớp: 49KMT; MSSV : DTK135520214008) GVHD: Trần Thị Thanh Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
6 2016 Ứng dụng công nghệ GIS quản lý phòng trọ sinh viên và sinh viên ở ngoài ký túc xá Nguyễn Danh Bình (Lớp: 48DVT; MSSV: K125520207002) CTV: Hoàng Anh Tuấn (Lớp: 48DVT; MSSV: K125520207040) Mai Biên Cương (Lớp: 48DVT; MSSV: K125520207050) GVHD: Lê Thị Huyền Trang Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
7 2016 Thiết kế bộ điều khiển, giám sát nguồn cho các trạm viễn thông BTS ( Base Transceiver Station) Ngô Tuấn Lâm (Lớp: 48KĐT; MSSV: K125520207111) CTV: Lường Thị Son (Lớp: 49ĐVT); Nguyễn Văn Thiện (Lớp: 48KĐT) GVHD: Bạch Văn Nam Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
8 2016 Ứng dụng chương trình phần mềm SWMM để đánh giá hệ thống thoát nước dọc trục đường Hoàng Văn Thụ - thành phố Thái Nguyên Trần Lệ Giang GVHD: Tòng Thu Hương Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
9 2016 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ phận hướng của hệ thống treo cho xe đua sinh viên FSAE CNĐT: Hoàng Anh Dũng- Lớp K48CĐL GVHD: TS. Nguyễn Khắc Tuân Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
10 2016 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ phận đàn hồi và giảm chấn của hệ thống treo cho xe đua sinh viên FSAE Phan Tuấn Cường- Lớp K47CĐL.01 GVHD: TS. Đỗ Tiến Dũng Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
11 2016 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo khung xe ô tô Hybrid 4 chỗ Đỗ Quang Linh- Lớp K47CĐL GVHD: TS. Nguyễn Khắc Tuân Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
12 2016 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch điều khiển phun xăng điện tử trên xe máy ở chế độ khởi động, không tải và toàn tải Hoàng Văn Hùng-Lớp K48CDL GVHD: ThS. Nguyễn Minh Châu Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
13 2016 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mạch điều khiển phun xăng điện tử trên xe máy ở chế độ tăng tốc và giảm tốc Nguyễn Văn Hưởng-Lớp K1CNOTO GVHD: ThS. Nguyễn Minh Châu Articles of Institutional Level for student Kỹ thuật công nghiệp
14 2015 Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt TS Đặng Danh Hoằng Articles of Ministerial Level Kỹ thuật công nghiệp
15 2015 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ đệm cách dao động cho cabin xe lu rung TS. Lê Văn Quỳnh Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
16 2015 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu và điều khiển đến dao động ô tô đua sinh viên Formula SAE Nguyễn Khắc Tuân Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
17 2015 Nghiên cứu xây dựng mô hình và chương trình tính toán qui hoạch lưới điện phân phối khi xét đến nguồn pin mặt trời ThS. Vũ Văn Thắng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
18 2015 Tư tưởng duy tân về giáo dục của Fukuzawa Yukichi và bài học kinh nghiệm cho công cuộc cải cách giáo dục ở Việt Nam hiện nay Dương Thị Nhẫn Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
19 2015 Nghiên cứu hệ điều khiển chuyển động tuyến tính sử dụng động cơ Polysolenoid Nguyễn Hồng Quang Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
20 2015 Thiết kế, chế tạo mô hình thiết bị khuấy trộn dung dịch bôi trơn tưới nguội Caltex Aquatex 3180 TS. Đỗ Thị Tám Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
21 2015 Thiết kế chế tạo vi động cơ quay kiểu nhiệt điện dựa trên công nghệ vi cơ điện tử (MEMS) Nguyễn Tiến Dũng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
22 2015 Nghiên cứu phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục Nguyễn Văn Huy Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
23 2015 Nghiên cứu, thiết kế Card điều khiển số ứng dụng trong điều khiển thời gian thực Đỗ Trung Hải Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
24 2015 Nghiên cứu, thiết kế bộ điều khiển đèn giao thông thông minh Đào Huy Du Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
25 2014 Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên. NCS. Vi Thị Mai Hương Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
26 2014 Nghiên cứu quản lý và xử lý chất thải bể phốt tại thành phố Thái Nguyên. ThS. Hoàng Lê Phương Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
27 2014 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý rác thải hữu cơ bán tự động bằng phương pháp ủ Compost. ThS. Nguyễn Tuấn Anh Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
28 2014 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp bền nhiệt, độ dẫn điện cao Cu-Al2O3 ứng dụng chế tạo điện cực hàn. ThS. Hồ Ký Thanh Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
29 2014 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho Twin Rotor MIMO System (TRMS) nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng đầu ra. ThS. Đinh Văn Nghiệp Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
30 2014 Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí cho một số đối tượng phi tuyến. ThS. Ngô Kiên Trung Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
Trang 4/68 <12345678910...6768>