Đề tài dự án Nghiên cứu Khoa học

STT Thời gian bắt đầu Tên chương trình,đề tài Chủ nhiệm Cấp quản lý đề tài Mã số #
1 2014 Thiết kế và chế tạo hệ thống sử dụng năng lượng tái tạo tương tác lưới linh hoạt TS Đặng Danh Hoằng Articles of Ministerial Level B2015-TN01-01
2 2014 Nghiên cứu đề xuất mô hình xử lý nước thải phân tán bằng công nghệ hồ sinh học và bãi lọc trồng cây cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên. ThS. Vi Thị Mai Hương Articles of College Level ĐH2014-TN02-01
3 2014 Nghiên cứu quản lý và xử lý chất thải bể phốt tại thành phố Thái Nguyên. ThS. Hoàng Lê Phương Articles of College Level ĐH2014-TN02-02
4 2014 Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống xử lý rác thải hữu cơ bán tự động bằng phương pháp ủ Compost. ThS. Nguyễn Tuấn Anh Articles of College Level ĐH2014-TN02-03
5 2014 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tổ hợp bền nhiệt, độ dẫn điện cao Cu-Al2O3 ứng dụng chế tạo điện cực hàn. ThS. Hồ Ký Thanh Articles of College Level ĐH2014-TN02-04
6 2014 Thiết kế bộ điều khiển thích nghi cho Twin Rotor MIMO System (TRMS) nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng đầu ra. ThS. Đinh Văn Nghiệp Articles of College Level ĐH2014-TN02-05
7 2014 Nghiên cứu thiết kế tối ưu bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử ứng dụng điều khiển vị trí cho một số đối tượng phi tuyến. ThS. Ngô Kiên Trung Articles of College Level ĐH2014-TN02-06
8 2014 Đổi mới tư duy kinh tế và tác động đến nền kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay Dương Thị Nhẫn Articles of Provincial Level
9 2013 Thiết kế, chế tạo khớp mềm và cơ cấu định hướng sử dụng bộ răng cầu cho các hệ điều khiển TS. Hoàng Vị Articles of Ministerial Level Kỹ thuật công nghiệp
10 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống rung cơ - điện tử trong gia công khuôn mẫu PGS.TS. Nguyễn Văn Dự Articles of Ministerial Level Kỹ thuật công nghiệp
11 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị công tơ điện tử kỹ thuật số mở một pha Ngô Phương Thanh Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
12 2013 Xây dựng mô hình tính toán xác định một số thông số sự cố khi xảy ra ngắn mạch trên đường dây hạ áp áp dụng cho lưới điện tỉnh Thái Nguyên Trương Tuấn Anh Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
13 2013 Nghiên cứu nâng cao chất lượng điều khiển ổn định độ ẩm và tiết kiệm năng lượng áp dụng trong công nghệ sản xuất giấy Nguyễn Văn Chí Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
14 2013 Nghiên cứu thuật toán giảm bậc mô hình và ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển Vũ Ngọc Kiên Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
15 2013 Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ sửa đá đến năng suất và độ nhám bề mặt khi mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi Lưu Anh Tùng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
16 2013 Nghiên cứu xác định chế độ bôi trơn làm mát hợp lý cho quá trình mài lỗ nhỏ vật liệu 9XC qua tôi Lê Xuân Hưng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
17 2013 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chiều dày lớp khí đệm trong công nghệ đúc mẫu cháy, góp phần hoàn thiện công nghệ đúc mẫu cháy ở Việt Nam Bùi Ngọc Trân Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
18 2013 Nghiên cứu hiện tượng búa nước trong hỗn hợp chất lỏng hai pha Nguyễn Văn Tuấn Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
19 2013 Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm rung động trợ giúp gia công lỗ sâu Chu Ngọc Hùng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
20 2013 Nghiên cứu phương pháp học máy cho bài toán phân cụm nửa giám sát Vũ Việt Vũ Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
21 2013 Xây dựng bộ hệ số phát thải cho quá trình đốt nhiên liệu hoá thạch trong công nghiệp Gang thép ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
22 2013 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình thí nghiệm hệ thống xử lý bụi bằng xiclon và lọc bụi tay áo kết hợp. ThS. Mạc Duy Hưng Articles of College Level Kỹ thuật công nghiệp
23 2013 Xây dựng mới hệ thống thí nghiệm học phần Khí cụ điện Bộ môn Thiết bị điện Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
24 2013 Nghiên cứu, thiết kế mô hình thí nghiệm hệ thống phanh ô tô với ABS Nguyễn Kim Bình Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
25 2013 Thiết kế, chế tạo thiết bị thí nghiệm khoan rung động dùng cho gia công lỗ nhỏ. Phan Văn Nghị Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
26 2013 Xây dựng Modul thí nghiệm cho môn học Kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số Nguyễn Phương Huy Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
27 2013 Nghiên cứu ứng dụng vi hệ thống ADE7753 trong thiết kế thiết bị đo các đại lượng điện truyền tin theo chuẩn USB Nguyễn Trọng Toản Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
28 2013 Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ cắt đến lực cắt, mòn và tuổi bền mảnh cắt APMT1406 khi phay mặt đầu thép S45C. Đặng Văn Thanh Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
29 2013 Động cơ và thái độ học tập tiếng Anh của sinh viên Chương trình tiên tiến Hoàng Thị Thắm Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
30 2013 Đo lường mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo chính quy . Ma Thế Ngàn Articles of Institutional Level Kỹ thuật công nghiệp
Trang 8/68 <12...456789101112...6768>