OFFICE FOR INFORMATION TECHNOLOGY AND LIBRARY

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Staffs

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Bachelor:Year, University,Country Master: Year, University,Country Doctor: Year, University,Country Foreign Language: High proficiency or TOEFL-ITP Certificate IC3
1 CN. Lương Thị Hồng Minh 1999, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam IC3
2 KS. Trần Lệ Thu Phó trưởng phòng 1994, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam IC3
3 ThS. Nghiêm Văn Tính 2002, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Khoa Ngoại ngữ-ĐHTN, 2012 2006, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 473
4 CN. Dương Thị Mai 2009, Đại học văn hóa Hà Nội, Việt Nam IC3
5 CN. Nguyễn Thị Thu Huyền 2004, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Việt Nam IC3
6 ThS. Đào Ngọc Tôn Tổ trưởng tổ CNTT 2006, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệpThái Nguyên, Việt Nam; 2012, Viện ĐH mở Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam
7 ThS. La Thanh Thùy 2002, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam;2005, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH CNTT&TT Thái Nguyên, Việt Nam
8 ThS. Lê Thị Hương Phó tổ trưởng tổ Thư viện 2002, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Việt Nam 2014, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), Việt Nam IC3
9 KS. Nguyễn Thị Thảo 2007, Đại học Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia HCM, Việt Nam
10 CN. Nguyễn Thị Kim Thái Phó tổ trưởng tổ Thư viện 1982, Cao đẳng sư phạm Việt Bắc Thái Nguyên, Việt Nam
11 KS. Lê Thị Thu Hiền 2006, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - ĐHTN, Việt Nam IC3
12 KS. Nguyễn Đức Dũng 2013, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, 2014 IC3 GS3

II. Plurality Lecturers of Unit

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Rank in Faculty and Division
1 GV.Dr. Vũ Việt Vũ Trưởng phòng CTTT&TV, Trưởng BMTHCN Division of Industrial Computerization - Faculty of Electronic Engineering
2 ThS. Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng tổ thư viện Division of Industrial Computerization - Faculty of Electronic Engineering
TRƯỞNG PHÒNG
TS. Vũ Việt Vũ