Journal - Conference

1. Lê Tiên Phong, Ngô Đức Minh, Nguyễn Văn Liễn, Improving Efficiency and Response of Hotovoltaic Power Generation with DC/DC Buck Converter, International Journal of Engineering Research & Technology (IJERT) http://www.ijert.org ISSN: 2278-0181 IJERTV6IS030468 (This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.)Published by :www.ijert.org; Vol. 6 Issue 03, March-2017, 2017

2. Viet Nguyen Hoang; Trang Le Thi Huyen; Hien Phan Thanh, Designing the automatic train alarm system at the railway intersection, International Journal of Engineering and Applied Sciences; ISSN: 2394-3661, 2017

3. Nguyễn Tuấn Minh, Energy-Efficient Mobile Sesing in Distributed Multi-Agent Sensor Networks, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal; ISSN:2415-6698, 2017

4. Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển, Dương Quốc Tuấn, Control design for axial flux permanent magnet synchrononous motor which operrates above the nominal speed, Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, Vol.2, No.3,PP153-159; ISSN: 2415-6698, 2017

5. Thanh tùng HA Yongiun ZHANG V.V. THANG Jianang HUANG, Energy hub modeling to minimize residential energy costs considering solar energy and BESS, Journal of Modern power Systems and Clean Energy ( DOI 10.1007/s40565-017-0281-4); SCIE: 2196-5625, 2017

6. V.V. THANG, An optimization model for distrbution system reinforcement-integrated uncertainties of photovoltaic systems, Elctrical Engineering ( DOI 10.1007/s00202-017-0533-3); SCI: 0948-7921, 2017

7. Bùi Hoàng Dũng, A Distributed Time Triggered Control for a Feedback Control System, International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET) e-ISSN: 2395 -0056 Volume: 04 Issue: 02 | Feb -2017 www.irjet.net p-ISSN: 2395-0072, 2017

8. Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Công, Ngô Như Khoa và La Ngọc Tuấn, A New Design of Horizontal Electro-Vibro-impact Devices, Journal of Computational and Nonlinear Dynamics; ASME (ISI, DOI: 10.1115/1.4035933;, 2017

9. Nguyễn Văn Dự, Dương Thế Hùng, Chu Ngọc Hùng và Ngô Quốc Huy, The effect of inertial mass and excitation frequency on a Duffing vibro-impact drifting system, Elsevier - International Journal of Mechanical Sciences; ISI, Vol. 124–125, Pages 9–21; DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2017.02.023;, 2017

10. Gul Zeb , Xuan Truong Duong, Ngoc Pi Vu, Quang The Phan , Duc Tuong Nguyen, Viet Anh Ly, Siamak Salimy, Xuan Tuan Le∗, Chemical metallization of KMPR photoresist polymer in aqueous solutions, Applied Surface Science 407 (2017) 518–525; 0169-4332, 2017

11. An Duong Hoa, Hai Do Trung, Linh Tran Hoai, An implementation of time-domain reflectometry using FPGA for transmission lines fault location, The 11th SEATUC Symposium 2017., 2017

12. Dang Van Hieu, The equivalent linearization method to analyse a nonlinear oscillator arising in the microelectromechanical system (MEMS), Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

13. Phạm Thành Long, Lê Thu Thủy, xác định điểm chạm và hiệu chỉnh dữ liệu đo bẳng cảm biến lực khi sử dụng đầu đo tiếp xúc trên máy cmm, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

14. Nguyễn Văn Liêm, Zhang Jianrun, Lê Văn Quỳnh, So sánh hiệu quả của treo tích cực cabin xe tải với điều khiển kết hợp GA-PID và FLC-PID, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

15. Vu Ngoc Huy, Bui Hoang Dung, Nguyen Quang Minh, Nguyen Thi Ngoc Linh, Using PSO Algorithm and RF Module For Simultaneous Motion of Swarm Robots, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

16. Đặng Thị Yến, những vấn đề về dòng chảy hàm khí, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

17. Nguyễn Minh Châu, Nghiên cứu thực nghiệm tính năng và phát thải của động cơ diesel trên xe buýt sử dụng bộ xúc tác oxy hóa DOC và bộ lọc hạt DPF, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

18. Vũ Hồng Quân, thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy học phần giải tích 1 tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp – đại học thái nguyên, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

19. Nguyễn Thị Thúy Hiên, phát triển đô thị bền vững: cần tích hợp quy hoạch đô thị với phát triển theo định hướng giao thông công cộng, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

20. TS. Lê Văn Quỳnh, TS. Nguyễn Khắc Tuân, ảnh hưởng của thông số hệ thống treo xe tải hạng nặng đến độ êm dịu người lái và độ thân thiện với mặt đường giao thông, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

21. TS. Lê Văn Quỳnh, TS. Nguyễn Khắc Tuân, phân tích hiệu quả hệ thống cách dao động cabin xe lu rung bằng một phương pháp thí nghiệm, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

22. KS. Bùi Văn Cường, TS.Lê Văn Quỳnh, ThS.Nguyễn Thành Công, tối ứu thông số thiết kế đệm cách dao động cabin xe lu rung, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

23. K. Karpukhin, A. Saikin,D. Endachev; A. Terenchenko and Nguyen Khac Tuan, nghiên cứu phát triển ô tô điện không người lái, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

24. Đặng Ngọc Minh Tuấn, Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Kiều Hưng, đánh giá hiệu quả của hệ thống treo khí ô tô hạng nặng đến mặt đường giao thông sử dụng mô hình dao động lực học không gian., Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

25. Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Đại Phong, mô hình động lực của máy giặt cửa ngang, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

26. Nguyễn Khắc Minh, Đào Manh Hùng, nghiên cứu ảnh hưởng thông số hệ thống treo đến độ êm dịu chuyển động ô tô du lịch, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

27. Hoàng Anh Tấn, nghiên cứu ảnh hưởng của yếu tố dao động từ động cơ đến độ êm dịu của ô tô du lịch, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

28. TS. Dương Thế Hùng, testing and calculating of the reinforced-concrete structure subjected to dynamic loads, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

29. PGS. TS.Nguyễn Văn Tuấn, ThS. Nguyễn Thị Kim Thoa, CN. Hoàng Diệu Linh, Một số kết quả nghiên cứu về sự tăng áp suất tại van đóng trong hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

30. Nguyễn Khắc Tuân, Đậu Xuân Hà, cân bằng công suất trên ô tô hybrid sử dụng sơ đồ song song, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số đặc biệt tháng 3, năm 2017, ISSN 0866 - 7056, 2017

Trang 1/42 <12345678910...4142>