CENTER FOR GENERAL SERVICE

(Danh sách CBVC của Đơn vị xếp thứ tự theo thông báo số 114/TB - ĐHKTCN ngày 13/6/2014)
 

I. Staffs

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Bachelor:Year, University,Country Master: Year, University,Country Doctor: Year, University,Country Foreign Language: High proficiency or TOEFL-ITP Certificate IC3
Văn phòng
1 GV.ThS. Hồ Bá Dũng Giám đốc TTDVTH, Bí thư đoàn TN, Trưởng bộ môn GDTC 2002, ĐH Thể dục Thể thao Đà Nẵng, Việt Nam 2010, ĐH Thể dục Thể thao Bắc Ninh, Việt Nam TOEFL-ITP 407
2 CN. Nguyễn Thị Mai Anh Tổ trưởng 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam IC3
3 CN. Huỳnh Thị Đức Hạnh Nhân viên 2006, ĐH Nông Lâm Thái Nguyên, Việt Nam IC3
4 KS. Nguyễn Thanh Toàn Nhân viên 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam IC3
5 KS. Phạm Thị Hồng Hà Nhân viên 2011, ĐH CNTT&TT - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam IC3
6 Nguyễn Hữu Hùng Lái xe BQP - Hạng E
7 Phí Đức Thắng Nhân viên
8 KS. Hoàng Thị Ngọc 2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
9 Phùng Ngọc Lâm Lái xe
10 Tạ Minh Trường Lái xe
11 CN. Nguyễn Thị Minh Trà Nhân viên 2009, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
Tổ Ký túc xá và nhà ở tập thể
1 KS. Trần Xuân Nam Tổ trưởng tổ Ký túc xá 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 KS. Nguyễn Đình Thanh Nhân viên ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
3 Trần Dư Hiếu Nhân viên
4 CN. Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhân viên 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 Ngô Minh Toàn Nhân viên
6 Trần Khánh Hải Nhân viên
7 Lê Thị Minh Hiệp Nhân viên
8 Đậu Quốc Hoàn Nhân viên
9 Nguyễn Xuân Quỳnh
10 KS. Phí Đức Cậy Nhân viên 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
11 Nguyễn Như Nhất Nhân viên
12 Nguyễn Thị Hạnh
13 Ngô Toàn Thắng Nhân viên
Tổ bảo vệ
1 KS. Nguyễn Minh Đức Tổ trưởng 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 Dương Trường Giang
3 Đậu Quốc Huy
4 Vũ Xuân Hồng
5 Nguyễn Công Dương
6 Phạm Huy Hiệp
7 Nguyễn Văn Thái
8 Dương Văn Kiên
9 Nguyễn Trường Giang
10 KS. Bế Văn Nghĩa 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
11 KS. Dương Văn Bính 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
12 Lê Văn Lý
13 Vũ Xuân Trinh
14 Đỗ Hoàng Dương
15 Hồ Thế Thành
16 Lê Minh Cường
Tổ phục vụ giảng đường
1 CN. Ngô Văn Mạnh Tổ trưởng tổ Phục vụ giảng đường 2011, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam IC3
2 CN. Ngô Minh Quyết Phó giám đốc TTDVTH 2014, ĐH Kinh tế & QTKD - ĐH Thái Nguyên, Việt Nam
3 KS. Vũ Thị Huyền 2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
4 CN. Hoàng Thị Kim Oanh 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
5 CN. Trần Thị Thu Hiền 2007, ĐH Sư phạm Thái Nguyên, Việt Nam
6 Lăng Thị Hiên
7 Nguyễn Thị Hồng Thái
8 Hoàng Thị Nét
9 CN. Nguyễn Thị Vinh 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
10 Lê Thị Hồng Liên
11 Vũ Thị Bích
12 Nguyễn Thị Minh
13 Lê Thị Hồng
14 CN. Nguyễn Thị Hiền 2002, Viện ĐH Mở Hà Nội, Việt Nam
15 Nguyễn Thị Độ
16 Nguyễn Thị Hải Yến
17 Vũ Thị Hoa Nhân viên
Bộ phận nhà xe
1 KS. Trần Thị Thanh Mai Nhân viên 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
2 CN. Phạm Thị Bích Hà Nhân viên 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
3 Ma Duy Biên Nhân viên

II. Giảng viên kiêm nhiệm của đơn vị đã xếp thứ tự ở Bộ môn nên không xếp thứ tự ở đơn vị

No Academic title, Academic distinction, Full name Position Rank in Faculty and Division
1 GV.ThS. Lê Xuân Hưng Phó Giám đốc TTDVTH, P.Bí thư đoàn trường Bộ môn: Thiết kế cơ khí - Faculty of Mechanical Engineering
2 ThS. Nguyễn Hồng Quang Giảng viên kiêm nhiệm Division of Physical Education - Faculty of Fundamental Sciences
Giám đốc Trung tâm
ThS.Hồ Bá Dũng