Journal - Conference

361. Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định, ", Ứng dụng phần mềm GT-SUITE mô phỏng màng dầu bôi trơn giữa xéc măng và thành xi lanh động cơ đốt trong", trang 254-259,, Tạp chí cơ khí Việt Nam số đặc biệt , ISSN 0866-7056!, 2014

362. Đặng Ngọc Trung, Nguyễn Văn Trọng,, Một phương pháp điều khiển vị trí và lực tương tác với môi trường trong hệ Teleoperation",, Tạp chí Khoa học và công nghệ ĐHTN, Tập 120, số 06-2014, ISSN 1859-2171, trang 171-176, 2014

363. Cao Tiến Huỳnh, Lại Khắc Lãi, Lê Thị Huyền Linh, ", Một phương pháp nhận dạng nhiễu trên cơ sở mạng Nơ ron cho một lớp hệ thống điều khiển dự báo có trễ ",, Tạp chí ĐHTN, Tập 120 - số 06/ 2014, ISSN 1859 - 2171 trang 81 - 86, 2014

364. Nguyễn Cát Hồ, Vũ Như Lân, Nguyễn Tiến Duy, Phạm Văn Thiêm, ", Nghiên cứu khả năng thay thế bộ điều khiển pi và bộ điều khiển mờ bằng bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử cho động cơ một chiều",, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 52, số 1., 2014

365. Nguyễn Hữu Công, Ngô Kiên Trung, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Hồng Quang, ", Nghiên cứu thiết kế bộ điều khiển sử dụng đại số gia tử cho một số đối tượng công nghiệp,, Tạp chí khoa học & công nghệ, ĐHTN, tập 116, số 02., 2014

366. Hồ Ký Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thủy;, Tổng hợp vật liệu siêu đàn hồi hệ NiTi xốp bằng phương pháp thiêu kết chân không;, Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại; số 53 (tháng 4 ), trang 24-28., 2014

367. Nguyễn Thị Thanh Nga, Phân tích động học cơ cấu gạt phôi sử dụng phương pháp đại số phức,, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số 4 , trang 87-92., 2014

368. Nguyễn Thị Quốc Dung, Lê Văn Nhất, Nguyễn Đình An, ", Thiết kế chế tạo thiết bị thí nghiệm kiểm tra đặc tính ma sát độ chịu mài mòn của lớp bề mặt",, Tạp chí Khoa Học & Công Nghệ 118(04): 29 - 36, 2014

369. Lê Văn Quỳnh, Nguyễn Khắc Tuân., Một phương pháp thí nghiệm đánh giá độ êm dịu của xe lu rung., Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, tập 118, số 04, pp. 55-59, 2014

370. Nguyễn Thành Công, Nguyễn Khắc Tuân, Lê Văn Quỳnh., Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số thiết kế hệ thống treo đến độ êm dịu xe đua F-SAE,, Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, tập 118, số 04, pp. 49-55., 2014

371. Đỗ Trung Hải, Lê Thị Hồng Gấm ", Một phương pháp thiết kế bộ điều khiển phi tuyến dựa vào mô hình tuyến tính hóa của đối tượng",, Tạp chí Khoa học & Công nghệ ĐH Thái Nguyên, tập 118, số 04, pp. 49-55., 2014

372. Lê Thị Thu Hà, Nguyễn Doãn Phước, Nguyễn Quang Hùng ", Ổn định hóa hệ phi tuyến theo hướng phát hiện gốc",, Tạp chí nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự, số 04-2014, trang 19-24., 2014

373. Lê Thị Thu Hà, ", Mô hình hóa hệ truyền động qua bánh răng",, Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên, số 118, trang 67-77., 2014

374. Ngô Đức Minh,, Nghiên cứu ứng dụng năng lượng mặt trời trong các mạng điện cục bộ của tàu thuyền,, Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên, Tập 118, số 04, , 93, 2014

375. Nguyễn Đức Tường, Nguyễn Minh Cường, ", Sự phụ thuộc của đặc tính tế bào quang điện hữu cơ vào tính chất của lớp đệm điện cực dương NiO",, Tạp chíKhoa học và Công nghệ Thái nguyên, 118, 04, (2014), 80-86., 2014

376. Nguyễn Văn Giáp, Nguyễn Hà Tuấn, Nguyễn Trung Thành, Vũ Lai Hoàng, Nguyễn Hồng Kông, Lâm Hoàng Linh, Nghiên cứu chế tạo máy xác định đặc tính ma sát - mòn của vật liệu,, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Tập 118, số 04, 2014

377. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khanh,, Nghiên cứu mô hình hai bước quy hoạch hệ thống cung cấp điện khi xét đồ thị phụ tải và giá điện,, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, Số 118, tập 4, , trang 61-66, 2014

378. Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Hoài Nam, Đặng Văn Thanh, Ứng dụng mạng Noron nhân tạo trong việc tối ưu hóa chế độ cắt khi tiện thép 9XC đã tôi";, Tập 118, số 04 ; Trang (23 -28)., 2014

379. Phạm Thành Long, Vũ Đức Bình", Xác định đặc tính của tham số phụ trong bài toán động học robot song song",, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 5, 2014

380. Nguyễn Thị Mai Hương, Mai Trung Thái, Lê Thị Huyền Linh, Lại Khắc Lãi ", Nghiên cứu ảnh hưởng của các tham số trạng thái trong hệ thống hai cánh quạt nhiều đầu vào nhiều đầu ra",, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 120, số 06, trang 87-92., 2014

381. Hồ Ký Thanh, Trần Văn Dũng, Nguyễn Đặng Thủy;, Cấu trúc vi mô và tính chất siêu đàn hồi của vật liệu Nitinol xốp tổng hợp bằng phương pháp phản ứng SHS;, Tạp chí Khoa học Công nghệ Kim loại; số 54, trang 41-46., 2014

382. Trần Văn Quân, Bùi Hữu Nam, Nguyễn Tiến Dũng, ", Vi mô tơ nhiệt - điện siêu nhỏ chế tạo bằng công nghệ MENS", Tạp chí KHCN Đại học Thái Nguyên, 2014

383. Nguyễn Thị Vân, Cấp ủy và Đảng viên ở Bắc Giang trong xây dựng nông thôn mới,, Tạp chí Xây dựng Đảng, số 8, 2014

384. Trần Xuân Minh, An optimal state feedback control method for 4 degrees of freedom - rigid rotor active magnetic bearing system,, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 155-160, 2014

385. Ngô Đức Minh, Phân tích lưới điện kín và ứng dụng công nghệ facts cho điều khiển dòng công suất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 3-9, 2014

386. Hàn Thị Thúy Hằng, Xác định hàm tương quan dự báo chỉ số nén lún tử một số chỉ tiêu cơ lý của đất dính khu vực Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 35-39, 2014

387. Trương Tuấn Anh, Trần Hoài Linh, Nguyễn Đức Thảo, Khảo sát trên hợp bộ thí nghiệm CMC-356 khả năng của thiện sai số của rơle khoảng cách bằng mạng nơ-ron MLP, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 87-95, 2014

388. Nguyễn Đức Thảo, Trần Hoài Linh, Phạm Văn Nam, Trương Tuấn Anh, Thiết kế thiết bị thu thập và tự động nhận dạng thông minh tín hiệu điện tím sử dụng các công nghệ vi mạch khả trình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 137-143, 2014

389. Lê Thị Huyền Linh, Đặng Ngọc Trung, Ứng dụng nhận dạng nhiễu trên cơ sở mạng rron cho bình phản ứng khuấy trộn liên tục, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 122, số 08, tr 137-143, 2014

390. Trần Lục Quân, Trần Xuân Minh, An Optimal State Feedback Control Method for 4 Degrees of Freedom - Rigid Rotor Active Magnetic Bearing System, Tạp chí Khoa học và Công nghệ-ĐH Thái Nguyên, 2014

Trang 13/42 <12...91011121314151617...4142>