Journal - Conference

481. Nguyễn Hữu Công, Đào Huy Du, Vũ Ngọc Kiên,, Research to improve the model order reduction algorithm nghiên cứu cải tiến thuật toán giảm bậc mô hình,, Tạp chí Khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 97, pp 1-7, 2013

482. Trần Xuân Minh, Đặng Danh Hoằng;, Điều khiển bám lưới hệ thống phát điện sức gió sử dụng máy phát không đồng bộ nguồn kép bằng phương pháp điều khiển tựa theo thụ động;, Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường đại học kỹ thuật, số 97, tr 8-14, 2013

483. Nguyễn Thị Thúy Hiên, Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tình, Nghiên cứu tính khả thi công nghệ thi công Sàn nhẹ BubbleDeck trong xây dựng, Tạp chí khoa học công nghệ ĐH Thái nguyên, tập 113, số 13,, 2013

484. Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Ngọc Ý, Nguyễn Khánh Duy, Một số giải pháp thiết kế biệt thự xanh tại thành phố Thái Nguyên ,, Tạp chí NCKH-ĐHTN, số 14, 12, 2013

485. Nguyễn Xuân Thành, Phạm Văn Hiệp, Trần Xuân Cường, Nghiên cứu giải pháp bố cục không gian kiến trúc cảnh quan khu du lịch ATK Định Hóa,, Tạp chí NCKH-ĐHTN, số 14, 12, 2013

486. Phạm Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Sơn, Nghiên cứu xử lí nước thải sinh hoạt bằng giá thẻ vi sinh di động kết hợp bùn hoạt tính, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tập 51, số 3B, 2013

487. Phạm Hương Quỳnh, Nguyễn Thị Sơn, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách N,P trong MT nước.,, Tạp chí khoa học Công nghệ Các trường Đại học Kỹ thuật, Số 97, 2013

488. Phạm Hương Quỳnh, Nghiên cứu xử lý nước thải sinh hoạt bằng giá thể vi sinh di động,, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 107, số 07, 2013

489. Đinh Cảnh Nhạc, Một số suy ngẫm về tư tưởng triết học trong thần thoại Việt Nam,, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 114, số 14, 2013

490. Đặng Ngọc Trung,, Nghiên cứu động lực học và điều khiển cho hệ thống Teleoperation, Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Thái Nguyên, Tập 104, số 04, 2013

491. Phan Văn Nghị, Nguyễn Văn Dự, Khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp (Manufacturing deep holes on aluminium alloy by low-frequency vibration assisted drilling), Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 92, tháng 1,, 2013

492. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Sự ảnh hưởng của bộ trọng số khởi tạo ban đầu trong quá trình luyện mạng Neural (The influence of initial weights on neural network training ), Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 95, 2013

493. Đỗ Thế Vinh *, Trương Tú Phong, Tính năng cắt và sai số kích thước gia công lỗ côn trên vật liệu khó gia công bằng máy cắt dây, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, số 02, 2013

494. Dương Thị Nhẫn, Tư tưởng giáo dục chủ yếu của Fukuzawa Yukichi trong tác phẩm "Khuyến học", Tạp chí nghiên cứu Đông Bắc Á, Số 5, tháng 5, 2013

495. Nguyễn Thị Vân, Sự đổi mới tư duy của Đảng cộng sản Việt Nam về sức mạnh bảo vệ tổ quốc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 103, số 03, 2013

496. Hoàng Thị Thắm, Students' autonomy in English learning at Thai nguyen university of technology, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 103, số 03, 2013

497. Vũ Việt Vũ, Phân cụm nửa giám sát dựa trên đồ thị, Volume 58, Tạp chí khoa học , Khoa Công nghệ thông tin, ĐHSP HN, 2013

498. Nguyễn Vĩnh Thụy, Nghiên cứu lựa chọn phương pháp quy hoạch năng lượng cho hệ thống điện Việt Nam Tập 102, số 02, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2013

499. Ngô Đức Minh, Điều khiển nghịch lưu 3 pha 4 dây trong hệ thống nguồn phân tán độc lập,, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102 (02), 2013

500. Lê Thị Huyền Linh*, Nguyễn Thị Mai Hương, Sử dụng mô hình mờ Takagi - Sugeno để xây dựng mô hình dự báo cho hệ động học phi tuyến, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, Số 02, 2013

501. Phạm Hương Quỳnh, Bước đầu nghiên cứu thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho thành phố Thái Nguyên;, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, Số 02, 2013

502. Phan Văn Nghị, Nguyễn Văn Dự, Khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp (Manufacturing deep holes on aluminium alloy by low-frequency vibration assisted drilling), Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 92, tháng 1,, 2013

503. Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn Văn Dự, Ngô Quốc Huy, Thiết kế, chế tạo công cụ bón phân viên nén dúi sâu phục vụ bón thúc cho lúa nước,, Tạp chí Công nghiệp nông thôn, số 9, 2013

504. Vũ Ngọc Pi, Hoàng Văn Châu, Trần Quốc Hùng, Một nghiên cứu về tái chế hạt mài Supreme Garnet trong gia công tia nước có hạt mài, Tạp chí Cơ học Ứng dụng và Vật liệu Số 248 (2013) Trang 499-503© (2013) Trans Tech Publications, Switzerlanddoi:10.4028/www.scientific.net/ AMM.248.499, 2013

505. Trần Anh Thắng, BICM - ID scheme and the effective at using the scheme in the telecommunications transmission (Sơ dồ BICM-ID và hiệu quả của việc sử dụng sơ đồ trong truyền dẫn viễn thông), Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, số 02, 2013

506. Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Đăng Bình, Study the effects of minimum quantity lubricant (MQL) on shavings created process when turning tempered steel 9CrSi (Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến quá trình tạo phoi khi tiện thép 9CrSi qua tôi), Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 104, số 04, 2013

507. Hồ Ký Thanh, Quá trình vô định hóa hình hóa và xử lý nhiệt khi chế tạo hợp kim Niti bằng phương pháp hợp kim hóa cơ học;, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, số 02, 2013

508. Hoàng Vị, Vũ Như Nguyệt, Khảo sát các yếu tố hình học của bề mặt phức tạp trong kỹ thuật cơ khí, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 6, tháng 6,, 2013

509. Lê Thu Thủy, "Xây dựng mô hình trạng thái gián đoạn của động cơ KĐB-RLS thích hợp với điều khiển thời gian thực",, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, số Tập 112, số 12/2-2013 trang 45, 2013

510. Đỗ Văn Quân, Vũ Văn Hải., Tính toán hiệu quả kinh tế khi thay thế nhiên liệu khí hóa lỏng (lpg) bằng công nghệ khí hóa than., Tạp chí Đại học Thái Nguyên, Tập 106, số 06, pp9-10., 2013

Trang 17/42 <12...131415161718192021...4142>