Journal - Conference

421. Truong Thi Thu Huong, Do Thi Tam, Application of the modeling, similitude and dimensional analysis to study paper refiner models",, International Workshop on Agricultural Engineering and Post Harvest Technology for Asia Sustainabitlity – AEPAS (tháng 12 ), tr 175-177, 2013

422. Nguyễn Thị Thúy Hiên, Giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch xây dựng đô thị ở thành phố Thái Nguyên",, Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế về “ Kinh tế và quản lý xây dựng - những vấn đề lý luận và thực tiễn”, ĐH Xây dựng, tr 224-232, 2013

423. Nguyen Huu Cong, Vu Ngoc Kien, Dao Huy Du,, Applying order reduction model algorithm for balancing control problems of two-wheeled mobile robot,, Industrial Electronics and Applications (ICIEA) 8th IEEE Conference on, 19-21 June pp 1302 - 1307, 2013

424. Yuan Wang, Jianrun Zhang, Xiaobo Liu, Vanquynh Le, Xiaojun Sun, Vibro-acoustic analysis of an enclosure bounded by a flexible panel: effect of the boundary condition., Pisa, Italy,International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics (RASD ., 2013

425. Kevin Kilgour, Christian Mohr, Michael Heck, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Evgeniy Shin, Igor Tseyzer, Jonas Gehring, Markus Muller, Matthias Sperber, Sebastian Stuker and Alex Waibel ,, The 2013 KIT IWSLT Speech-to-Text Systems for German and English,, International Workshop on Spoken Language Translation (IWSLT), Germany, Dec, 2013

426. Michael Heck, Christian Mohr, Sebastian Stüker, Markus Müller, Kevin Kilgour, Jonas Gehring, Quoc Bao Nguyen,Van Huy Nguyen, and Alex Waibel,, Segmentation of Telephone Speech Based on Speech and Non-Speech Models, SPECOM, Lecture Notes in Computer Science Volume 8113, ISSN 302-9743, Czech republic, Sept -, 2013

427. Nguyen Duy Cương, Application of LQG combined with MRAS-based LFFC to Electromechanical Motion Systems”,, The 3rd IFAC International Conference on Intelligent Control and Automation Science (ICONS), ISBN: 978-3-902823-45-8, pp. 263 – 268, 2013

428. Nguyen Duy Cuong, T.J.A. de Vries, J. van Amerongen, “, Application of NN-based and MRAS-based FFC to Electromechanical Motion Systems,”, The EPE’13 ECCE Europe 15th European Conference on Power Electronics and Application, ISBN: 978-90-75815-17-7 and 978-1-4799-0114-2, pp. 1 – 10., 2013

429. Vũ Văn Thắng, Đặng Quốc Thống, Bạch Quốc Khanh, Lê Tiên Phong", A Two-Stage Model Calculated Distribution System Planning Intergrated Distribution Generator",, Hội nghị quốc tế IWRE, tr 36-42, 2013

430. Cong Nguyen Huu,Kien Vu Ngoc, Du Dao Huy,Thanh Bui Trung, Researching model order reduction based on Schur analysis,, Cybernetics and Intelligent Systems (CIS), IEEE Conference on, ISSN : 2326-8123, Pages 60-65.11-13 November Manila, Philippine, 2013

431. Nguyen Duy Cuong, Horst Puta, Design of MRAS Based Control Systems for Load Sharing of Two DC Motors with a Common Stiff Shaft”, ., The IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), ISBN: 978-1-4673-0813-7, pp. 243-248, 2013

432. Nguyen Duy Cuong, Nguyen Van Lanh, Dang Van Huyen,, Design of MRAS-based Adaptive Control Systems”,, The IEEE International Conference on Control, Automation and Information Sciences (ICCAIS), ISBN:978-1-4673-0813-7, pp. 79 - 84, 2013

433. NguyenDuyCuong, Design of MRAS-Based Adaptive Controllers for Motion Systems Using Linear Motors”,, The IEEE International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE), ISBN: 978-1-4799-3196-5, Apr-, 2013

434. Jonas Gehring, Kevin Kilgour, Quoc Bao Nguyen, Van Huy Nguyen, Florian Metze, Zaid A. W. Sheikh, Alex Waibel, Models of tone for tonal and non-tonal languages,, Automatic Speech Recognition and Understanding (ASRU), Czech republic, Dec, 2013

435. Nguyễn Văn Dự, Lê Duy Hội, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Mai Thị Thu Hà, Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ khí Applications of vibration assisted machining, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

436. Nguyễn Văn Dự, Hoàng Anh Toàn, Vũ Quý Đạc, Đánh giá kỹ thuật giải pháp tái sử dụng dây cho máy cắt dây (Technical assessment of reusing wires on wire –edm machines);, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

437. Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Dự, Numerical and experimental approach of temperature prediction in speed – stroke grinding, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

438. Nguyễn Văn Dự, Lê Duy Hội, Phan Văn Nghị, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Mai Thị Thu Hà, Khai thác rung động tích cực trợ giúp gia công cơ khí Applications of vibration assisted machining, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

439. Vũ Anh Tuấn, Các mô hình xác định miệt mài Models for prediction of temperature distribution during grinding processes, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

440. Vũ Thị Liên, Trần Minh Quang, Thiết kế biên dạng cam cần đẩy đáy con lăn theo một quy luật chuyển động cho trước của cần sử dụng đường cong Nurbs Cam profile design of Cam roller-folloer Cam mechanism from a given displacement of the follower using NURBS curve, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

441. Nguyễn Trung Kiên, Lê Đình Vũ, Lại Văn Định, Tính toán trường ứng suất cơ nhiệt của pit tong động cơ B2 khi cường hóa Calculation of the mechanical – thermal stress field of the piston of the B2 turbo – charged engine, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

442. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Vũ Ngọc Pi, Lê Văn Nhất, Xác định tỷ số truyền tối ưu của các cặp bánh răng trong truyền động bánh răng hành tinh hai cấp Optimal calculation of partial transmission ratios of gear pairs in the second-step planetary gear box, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

443. Nguyễn Khắc Tuân, Mô phỏng dao động của ô tô khi phanh Modeling and simulation ò vehicle vibration generated during braking process, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

444. Nguyễn Đăng Bình, Trần Minh Đức, Nguyễn Thái Bình, Nghiên cứu tìm hiểu thành phần hóa học và cơ chế bôi trơn của dầu thực vật trong công nghệ bôi trơn tối thiểu (MQL), Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

445. Lê Xuân Hưng, Vũ Hồng Khiêm, Vũ Ngọc Pi, Trần Quốc Hùng, Thiết kế chế tạo cơ cấu cấp hạt mài kiểu băng tải sử dụng trong gia công tia nước áp suất cao trộn hạt mài, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

446. Lê Mạnh Tú, Văn Ngọc Hồng, Các lưu ý kỹ thuật cho quá trình nung quặng Laterit trong lò quay, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

447. Hoàng Vị, Tính toán thiết kế cơ cấu răng câu ứng dụng làm cơ cấu phân độ, định hướng, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

448. Hoàng Vị, Giải pháp chế tạo cơ cấu răng cầu vành răng thân khai, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

449. Bành Tiến Long, Vũ Ngọc Pi, Lưu Anh Tùng, Lê Xuân Hưng, Nghiên cứu xây dựng công thức tính chế độ cắt cho mài phẳng, Kỷ yếu hội nghị khoa học và công nghệ toàn quốc về cơ khí, tháng 4,, 2013

450. Trương Tuấn Anh, Trần Hoài Linh, Đinh Văn Nhượng, Phối hợp mạng Nơron và phương pháp tổng trở để xác định vị trí sự cố ngắn mạch trên đường dây tải điện"., Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá VCCA Trang 663-669, Đà Nẵng., 2013

Trang 15/42 <12...111213141516171819...4142>