Journal - Conference

511. Nguyễn Thị Mai Hương, Đặng Danh Hoằng, Nguyễn Phùng Quang, Nâng cao khả năng khắc phục lỗi lưới không đối xứng của hệ thống phát điện chạy bằng sức gió, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 92, 2013

512. Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Thị Diệu Thúy, Sử dụng mạch tổ hợp K 553 YД2 trong hợp bộ bảo vệ ЭП3- 1636 - M thay cho rơ le điện từ, để bảo vệ khoảng cách trong hệ thống điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, tập 106, số 6, 2013

513. Đào Duy Yên, Trương Tuấn Anh, Trần Đức Quỳnh Lâm, Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống kích từ có PSS đến ổn định của hệ thống điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên, tập 106, số 6, 2013

514. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Thị Thanh Nga, Vũ Ngọc Huy, Bùi Anh Tuấn, Sự ảnh hưởng của bộ trọng số khởi tạo ban đầu trong quá trình luyện mạng Neural, Tạp chí khoa học và công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 95, 2013

515. Đỗ Thế Vinh , Trương Tú Phong, Tính năng cắt và sai số kích thước gia công lỗ côn trên vật liệu khó gia công bằng máy cắt dây, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 102, số 02, 2013

516. Trần Minh Đức, Lê Tiên Phong, Đoàn Kim Tuấn, Nghiên cứu bộ lọc LCL cho bộ biến đổi nối lưới, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 102, số 2, 2013

517. Vũ Ngọc Pi, Vũ Hồng Khiêm, Phạm Thanh Cường, Xây dựng các công thức tính chế độ cắt cho mài tròn ngoài, Tạp chí Cơ khí Việt Nam, Số 12- tháng 12, 2012

518. Nguyễn Duy Trường, Nghiên cứu xác định chế độ làm việc hợp lý của máy nghiền bột ngô dạng đũa, Tạp chí Công nghiệp nông thôn, Số 7 - 2012, 2012

519. Lương Thị Thúy Nga, Văn hóa "Công bộc" Hồ Chí Minh soi đường thực hiện thắng lợi nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng (Khóa XI), Tạp chí Dân tộc, Số 141 tháng 9, 2012

520. Nguyễn Thị Thu Thủy, Giữ gìn và phát huy truyền thống "Tôn sư trọng đạo", Tạp chí Dân tộc, Số 143 tháng 11, 2012

521. Phạm Thị Mai Yến, Nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh thép - Kinh nghiệm của Hàn Quốc và bài học rút ra cho doanh nghiệp thép Việt Nam, Tạp chí Thương mại, Số 17, 2012

522. Phạm Thị Mai Yến, Phân tích TOWS với phát triển của Tổng công ty Thép Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Thương mại, Số 22, 2012

523. Lê Tiên Phong, Dương Hòa An, Ngô Đức Minh, Nghiên cứu phương pháp đánh giá ổn định cho hệ thống điện theo tiêu chuẩn diện tích, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 93, số 05), 2012

524. Ngô Kiên Trung, Dương Quốc Tuấn,, So sánh phương pháp thiết kế bộ điều khiển bằng Logic mờ và đại số gia từ (Tập 93, Số 05), Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2012

525. Dương Đức Minh, Ứng dụng phương pháp nghiên cứu hành động (Action research) vào hoạt động dạy học nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh, Tạp chí Khoa học - Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, (Số 3), 2012

526. Đào Ngọc Tôn, Nguyễn Phương Huy, Nguyễn Thanh Hà, Tích hợp dịch vụ đo và kiểm soát từ xa sử dụng FPGA, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 99, số 11), 2012

527. Vi Thị Mai Hương, Bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng của sự ô nhiễm Asen đối với sức khỏe người dân xã Hà Thượng - Đại Từ - Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 99, số 11), 2012

528. Vi Thị Mai Hương, Khả năng xử lý nước thải phân tán theo mô hình bãi lọc trồng cây - hồ sinh học cho các đô thị và khu dân cư tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Môi trường, (Số 8), 2012

529. Hồ Ký Thanh, Ảnh hưởng của nhiệt độ nung sơ bộ đến quá trình tổng hợp NiTi xốp bằng phương pháp SHS, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 99 - Số 11), 2012

530. Phạm Thị Thu Hằng, Trần Thị Huê, Ứng dụng lý thuyết xác suất thống kê trong bài toán tính tổng của chuỗi, minh họa bằng phần mềm Matlab, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 95, số 7), 2012

531. Trần Anh Thắng, Phan Thanh Hiền, Hiệu quả của việc kết hợp xáo trộn và mã hóa trong hệ thống truyền dẫn vô tuyến, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 99 - số 11), 2012

532. Chu Ngọc Hùng, Nguyễn Đăng Bình, Nghiên cứu ảnh hưởng của bôi trơn tối thiểu (MQL) đến quá trình tạo phoi khi tiện thép 9CrSi qua tôi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, (Tập 104, số 04), 2012

533. Phạm Thị Thu Hằng, Nghiệm toàn cục cho bài toán Ellipic suy biến, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, 2012

534. Lê Tiên Phong, Dương Hòa An*, Ngô Đức Minh, Nghiên cứu phương pháp đánh giá ổn định cho hệ thống điện theo tiêu chuẩn diện tích,, Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 93, số 5, 2012

535. Nguyễn Thị Thu Thủy, Nghiêm Trung Dũng, Xác định hệ số phát thải cho công đoạn dập cốc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 87, 2012

536. Phan Văn Nghị, Nguyễn Văn Dự, Lê Duy Hội, Khoan lỗ sâu trên hợp kim nhôm có trợ giúp của rung động tần số thấp (Manufacturing deep holes on aluminium alloy by low-prequency vibration assisted drilling), Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, số 92, 2012

537. Nguyễn Thị Mai Hương, Ngô Đức Minh, Nguyễn Như Nghĩa, Một số kết quả nghiên cứu về trụ lưới không đối xứng sử dụng bộ lọc tích cực điều khiển dòng sin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 88, số 12, 2012

538. Hà Thanh Tùng, Phạm Thị Hồng Anh, Lựa chọn nhanh tiết diện dây dẫn trong lưới điện phân phối theo phương pháp khoảng chia kinh tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 88, số 12, 2012

539. Nguyễn Đăng Bình, Trần Minh Đức, Lê Thái Sơn, Ảnh hưởng của áp suất nén dung dịch MQL đến tuổi bền của dụng cụ cắt khi tiện thép 9 CrSi bằng dao CBN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 88, số 12, 2012

540. Đặng Ngọc Trung, Điều khiển thích nghi có phối hợp luật hiệu chỉnh bổ sung nhằm nâng cao chất lượng hệ thống, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 88, số 12, 2012

Trang 18/42 <12...141516171819202122...4142>