Journal - Conference

841. Lê Xuân Long, Lê Thu Mai, Nguyễn Xuân Cường, Tính toán thủy lực đường tràn kiểu dốc nước, Tạp chí khoa học kỹ thuật Thủy lợi và Môi trường,, 2008

842. Nguyễn Quốc Tuấn, Nguyễn Văn Dũng, Tối ưu hoá các thông số công nghệ trên máy cắt dây EDM khi gia công thép không gỉ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 3 (47), Tập 1, 2008

843. Phạm Văn Lang Đỗ Thị Tám, Research, assess the quality of designation, and manufacture engineering machinery for implementing agricultural mechanization by fuzzy file methodology, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 68, pp. 49-52, 2008

844. Phạm Thành Long Hoàng Vị, Automatic preparing kinematic information during robot direction, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 68, pp. 53-58, 2008

845. Lại Khắc Lãi Lê Thị Thu Hà, Two methods to raise the quality of electric drive systems with backlash, Journal of Science and Technology - Thainguyen University, 2008

846. Cao Thanh Long Nguyễn Thái Bình Phan Văn Nghị, Calculating an optimal value of cone angles for mounted bolts in wood cutting tools with internal mounted forms, Journal of Science and Technology - Thainguyen University, 2008

847. Đỗ Khắc Đức Nguyễn Thị Thanh Bình, Điều khiển thích nghi bền vững các hệ phi tuyến chịu nhiễu ngoại sinh thay đổi theo thời gian, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 1(45), part 1, pp. 94-100., 2008

848. Trần Thị Vân Anh Lại Khắc Lãi, Controlling the level of water drum with Fuzzy - Neuron controller, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 2(46), part 1, pp. 108-113., 2008

849. Nguyễn Hữu Công Ngô Kiên Trung Trần Mạnh Thắng, A research on a class of systems with extreme characteristics, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 2(46), part 1, pp. 114-118., 2008

850. Nguyễn T.Mai Hương Lại Khắc Lãi, Design Predictive Control System for time-delay plants using Neural Networks, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 3(47), part 1, pp. 100-103., 2008

851. Trần Xuân Minh Ngô Đức Minh, Kết hợp bộ tích trữ năng lượng nguồn ắc quy (BESS) với thủy điện nhỏ để nâng cao chất lượng điện năng và hiệu quả khai thác nguồn thủy năng, Journal of Science and Technology - Thainguyen University Vol. 3(47), part 1, pp. 110-116., 2008

852. Phạm Văn Lang Đỗ Thị Tám, Kinh tế trang trại và quá trình đầu tư máy móc phục vụ sản xuất, chế biến Nông-Lâm sản ở Thái Nguyên trong những năm gần đây, Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Thái Nguyên Số 3(47), Tập 1, trang 122 - 126., 2008

853. Ngô Đức Minh, An application of PWM-based rectification for Reactive-power compensation and Harmonic filtering in local power grid, Journal of Science and Technology - Thainguyen University No. 4(48), Vol. 1, pp. 82 - 87, 2008

854. Nguyễn Văn Giáp Hà Minh Hùng, Friction powder materials in mechanical engineering, Journal of Science and Technology - Thainguyen University No. 4(48), Vol. 2, pp. 37 - 44, 2008

855. Đỗ Khắc Đức J. Pan, High Performance Control of an Active Heave Compensation System, International Federation of Automatic Control (IFAC), Seoul, Korea., 2008

856. Đỗ Khắc Đức J. Pan, Boundary Control of flexible marine risers, International Federation of Automatic Control (IFAC), Seoul, Korea., 2008

857. Đỗ Khắc Đức, Output feedback formation tracking control of mobile robots with limited sensing, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Hanoi, Vietnam, 2008

858. Đỗ Khắc Đức J. Pan, Reducing transverse motion of marine risers with actuator dynamics by boundary control, International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision (ICARCV), Hanoi, Vietnam, 2008

859. Đỗ Khắc Đức, Formation tracking control of unicycle-type mobile robots with limited sensing ranges, IEEE Transactions on Control Systems Technology, vol. 16, No. 3, pp. 527-538, 2008

860. Đỗ Khắc Đức J. Pan, Nonlinear control of an active heave compensation system, Ocean Engineering, vol. 35, no. 5-6, pp. 558-571, 2008

861. Nguyễn Trọng Thuần Đỗ Trung Hải, The experimental model using the neural-fuzzy network for on-line identification and control of non-linear system, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 63, pp. 6-10, 2008

862. Phạm Thành Long Hoàng Vị, To get the value of joint variables in robot kinematic problems, Journal of Science & Technology of Technical Universities; Vol. 65, pp. 31-34, 2008

863. Trần Minh Đức Phạm Quang Đồng, Influence of coolant fluid and method on tool wear, tool life and the surface roughness in slot machining using end mills, Journal of Science & Technology of Technical Universities, Vol. 65, pp. 55-58, 2008

864. Nguyễn Văn Dự Ko-Choong Woo, Nonlinear dynamic responses of new electro-vibroimpact system, Journal of Sound and Vibration, Vol. 310 , pp.769–775, 2008

865. Nguyễn Văn Dự Ko-Choong Woo Ekaterina Pavlovskaia, Experimental study and mathematical modelling of a new of vibro-impact moling device, International Journal of Non-Linear Mechanics Vol.43 , pp. 542 – 550, 2008

866. Nguyễn Văn Dự Ko-Choong Woo, New electro-vibroimpact system, Journal of Mechanical Engineering Science Vol. 222, No. 4. , pp. 629-642., 2008

867. Vũ Ngọc Pi, Optimal calculation of partial transmission ratios of four-step helical gearboxes for getting minimal gearbox length, International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Sciences (IJMPES), Vol.2, No.2 pp. 95-98., 2008

868. Vũ Ngọc Pi, A study on optimal determination of partial transmission ratios of helical gearboxes with second-step double gear-sets, International Journal of Mathematical, Physical and Engineering Sciences (IJMPES), Vol.2, No.2 pp. 99-102., 2008

869. Đỗ Khắc Đức J. Pan, Boundary control of transverse motion of marine risers with actuator dynamics, Journal of Sound and Vibration, vol. 318, no. 4-5 pp. 768-791, 2008

870. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Hoài Nam, Optimal control for a distributed parameter and delayed – time system based on the numerical method, The 10th International Conference on Control, Automotion, Robotics and Vision ICARCV’ Hanoi, Vietnam, 17-20, pp. 1612 - 1615, 2008

Trang 29/42 <12...252627282930313233...4142>