Journal - Conference

901. Nguyễn Phú Hoa, Some recent results on interfacing MASTERCAM with a Microturn lathe in manufacturing rolling shafts, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 67-72, 2007

902. Lại Khắc Lãi, A method of modelling nonlinear plant using Model Predictive Control, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 73-79, 2007

903. Trần Huy Điệp Nguyễn Như Hiển, An application of fuzzy controller in adjustment system of boilers, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 80-85, 2007

904. Lại Khắc Lãi Phạm Hữu Đức Dục, ANFIS and apply adaptive control the position of the direct engine whith change in the parameters and loads, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 86-91, 2007

905. Vũ Quý Đạc, A method to choose the hardness of working surface and material to manufacture the metal snagging whell pressing head 100*6*22, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 92-95, 2007

906. Ngô Như Khoa, Calculating laminate composite stiffened-plate using finite element method, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 96-103, 2007

907. Trần Minh Đức Phạm Quang Đồng, A new system to measure grinding force, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 104-108, 2007

908. Nguyễn Phú Hoa, Optimum cutting conditions for drilling components on the numerically contronlled system (NC and CNC), Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 109-114, 2007

909. Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang, The control of doubly-fed induction generator in wind power plant with the backstepping technique based robust adaptive current controller, Journal of Science and Technology-Thai Nguyen University No. 3(Vol.43) pp. 115-120, 2007

910. Phạm Thị Bông Đặng Danh Hoằng Lê Thị Thu Hà, Design of a fuzzy controller to adapt to the difficult object modeling, Journal of Science & Technology-Thai Nguyen University Vol. 4(44) pp. 73-76, 2007

911. Nguyễn văn Tuấn Nguyễn Thị Hoa Trần Thị Hảo, Some research results on the propagation of shock waves in two-phase environment, Journal of Science & Technology-Thai Nguyen University Vol. 4(44) pp. 77-84, 2007

912. Đặng Anh Đức, Design of state observer in the system of linearization control of asynchronous motors, Journal of Science & Technology-Thai Nguyen University Vol. 4(44) pp. 85-90, 2007

913. Nguyễn Thanh Hà, Analyzing communication between the operator with subscribers to transmit control signals, Journal of Science & Technology-Thai Nguyen University Vol. 4(44), pp. 91-96, 2007

914. Cao Xuân Tuyển Nguyễn Phùng Quang, Steady-state error cancel and experiment results with applying nonlinear algorithms based on backsptepping technique for control of doubly-fed induction generator in wind power plant, Journal of Science and Technology of Technical Universities Vol. 59 pp. 39 - 44, 2007

915. Nguyễn Đăng Hòe, Nguyễn Trương Chuyên, Bùi Thế Đức, Cấu trúc và phương án thiết kế máy phay CNC 4 bậc tự do để gia công cánh tuốc bin, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 3 - 9, 2007

916. Nguyễn Quân Nhu, Phan Thị Lan, Tăng tốc độ tính toán giải tích lưới chế độ xác lập của hệ thống điện bằng phương pháp tách biến DPFM, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 116 - 121, 2007

917. Dương Xuân Trường, Nghiên cứu và thiết kế chương trình làm việc cho hệ thống sản xuất tích hợp OPEN CIM, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 122 - 129, 2007

918. Nguyễn Minh Cường, Chương trình quản lý nhu cầu sử dụng điện (DSM), Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 135 - 140, 2007

919. Nguyễn Mạnh Cường, Vũ Thị Liên, Phương pháp dạy - học tích cực, hiện trạng và một số đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giờ học thảo luận, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 130 - 134, 2007

920. Đặng Anh Đức, Thiết kế bộ quan sát trạng thái trong hệ thống điều khiển tuyến tính hóa động cơ dị bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 44(4) trang 85 - 90, 2007

921. Nguyễn Thanh Hà, Phân tích giao tiếp giữa tổng đài với thuê bao để truyền tín hiệu điều khiển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 44(4) trang 91 - 96, 2007

922. Lại Khắc Lãi, Hệ mờ - nơron và ứng dụng điều khiển tay máy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 59 trang 60 - 63, 2007

923. Vũ Ngọc Pi, Vũ Quý Đạc, Phân phối tỉ số truyền hộp giảm tốc trục vít hai cấp theo chỉ tiêu kết cấu của hộp hợp lý nhất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 59 trang 64 - 66, 2007

924. Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang, Vấn đề khử sai lệch tính và các kết quả thực nghiệm về áp dụng các thuật toán phi tuyến trên cơ sở backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống phát điện chạy sức gió, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 59 trang 39 - 44, 2007

925. Đỗ Trung Hải, Nguyễn Trọng Thuần, Ứng dụng hệ Mờ - Nơron tĩnh nhận dạng trực tuyến (on - line) và điều khiển hệ phi tuyến, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 61 trang 6 - 11, 2007

926. Lê Thị Quỳnh Trang, Một số yêu cầu khi thiết kế bài giảng theo công nghệ dạy học hiện đại (CAI), Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 60 trang 100 - 103, 2007

927. Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển, Bùi Quốc Khánh, Điều khiển vector hệ truyền động điện biến tần - động cơ xoay chiều cảm ứng rotor dây quấn nối tiếp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 61 trang 23 - 27, 2007

928. Lại Khắc Lãi, Một phương pháp xây dựng bộ điều khiển thích nghi mờ theo mô hình mẫu cho đối tượng có trễ và có tham số thay đổi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 61 trang 28 - 31, 2007

929. Nguyễn Như Hiển, Bùi Chính Minh, Đỗ Khắc Đức, Nguyễn Văn Liễn, Thiết kế bộ điều khiển phi tuyến thích nghi và bền vững cho hệ truyền động nối khớp mềm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 61 trang 37 - 41, 2007

930. Dương Phúc Tý, Ảnh hưởng của tốc độ đến ổn định của quá trình cắt kim loại, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 61 trang 78 - 81, 2007

Trang 31/42 <12...272829303132333435...4142>