Journal - Conference

1021. Nguyễn Như Hiển, Trần Xuân Minh, Phạm Thị Bông, Lâm Hùng Sơn, Các giải pháp ổn định hóa và nâng cao độ bền vững hệ truyền động sử dụng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1022. Bùi Quốc Khánh, Trần Xuân Minh, Nguyễn Như Hiển, Lý thuyết và phân tích hệ truyền động dùng động cơ đồng bộ kích từ nối tiếp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1023. Lại Khắc Lãi, Một thuật toán thiết kế bộ điều khiển thông minh, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1024. Vũ Ngọc Pi, Nguyễn Đăng Bình, Vũ Quý Đạc, Phan Quang Thế, Một phương pháp mới và hiệu quả phân phối tỷ số truyền của hộp giảm tốc bánh răng trụ ba cấp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1025. Bùi Trung Thành, Nguyễn Hữu Công, Điều khiển con lắc ngược, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1026. Cao Xuân Tuyển, Nguyễn Phùng Quang, Các thuật toán phi tuyến trên cơ sở kỹ thuật Backstepping điều khiển máy điện dị bộ nguồn kép trong hệ thống điện chạy sức gió, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1027. Võ Quang Vinh, Lâm Hùng Sơn, Võ Thu Hà, Điều khiển tối ưu chuyển động tay máy song song, Hội nghị toàn quốc về Tự động hóa lần thứ 6, VICA-6, Hà Nội, tháng 4, 2005

1028. Nguyễn Hữu Công, Replacing objects with time delay by appropriate models, The Sixth Vietnam Conference on Automation-VICA 6; Hanoi, April, 2005

1029. Võ Quang Lạp, Nguyễn Hiền Trung, Ứng dụng thiết bị bù tĩnh có điều khiển ở chế độ xác lập cho đường dây tải điện siêu cao áp 500kV, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 35 - 41, 2005

1030. Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Nam Trung, Nghiên cứu hệ thống đọc công tơ từ xa, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 42 - 46, 2005

1031. Nguyễn Đình Mãn, Xác định độ tin cậy trên cơ sở mòn của vật liệu séc măng và sơmi của động cơ diezel D165 Sông Công - Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 47 - 52, 2005

1032. Bùi Chính Minh, Nguyễn Văn Vỵ, Hệ thống truyền động Servo nối khớp mềm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 53 - 59, 2005

1033. Nguyễn Văn Tuấn, Quá trình truyền sóng trong một số hỗn hợp lỏng – hơi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 36(4), Tập 1 trang 60 - 69, 2005

1034. Vũ Ngọc Pi, Vũ Quý Đạc, Tính toán tối ưu tỉ số truyền cho hộp giảm tốc trục vít bánh răng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 70 - 73, 2005

1035. Dương Phúc Tý, Sự phụ thuộc của hiện tượng mất ổn định của quá trình phay vào vị trí tương đối giữa dao và phôi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 74 - 78, 2005

1036. Nguyễn Kim Bình, Lê Văn Quỳnh, Khảo sát chất lượng hệ thống phanh có trang bị bộ điều hoà lực phanh bằng mô hình không gian hệ nhiều vật, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 79 - 84, 2005

1037. Nguyễn Ngọc Kiên, Đỗ Trung Hải, Mô hình nhận dạng tối ưu sử dụng mạng nơron, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 85 - 90, 2005

1038. Nguyễn Mạnh Tùng, Mở rộng mạng nơron truyền thẳng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 36(4), Tập 1 trang 91 - 96, 2005

1039. Nguyễn Văn Chí, Nguyễn Nam Trung, Thiết kế bộ điều khiển thích nghi kháng nhiễu cho đối tượng tuyến tính có nhiễu bất định nằm trong hệ thống, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 1 trang 97 - 102, 2005

1040. Nguyễn Đăng Hòe, Nguyễn Văn Giáp, Chuẩn dữ liệu STL và quá trình cắt lớp mô hình, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 3 - 8, 2005

1041. Hoàng Vị, Cơ điện tử trong các máy gia công bánh răng CNC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 9 - 13, 2005

1042. Nguyễn Thị Hồng Cẩm, Những vấn đề trong tính toán thiết kế truyền động bánh răng hành tinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 36(4), Tập 2 trang 14 - 18, 2005

1043. Lê Thanh Liêm, Cải tiến công nghệ gia công bánh răng máy khoan đá, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 19 - 22, 2005

1044. Đặng Danh Hoằng, Phạm Thị Bông, Nguyễn Thị Cúc, Thiết kế bộ điều khiển mờ để chỉnh định tham số cho bộ điều khiển PID kinh điển, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 23 - 26, 2005

1045. Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Minh Cường, Kết cấu, tổ chức SCADA trong hệ thống điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 27 - 31, 2005

1046. Ngô Đức Minh, Đỗ Văn Quân, Phạm Thị Thu Hương, Thay thế hệ thống chống sét ống bằng chống sét van thế hệ mới lắp trên đường dây tải điện trên không, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 32 - 37, 2005

1047. Nguyễn Hoài Nam, Ứng dụng mạng nơron có trễ nhận dạng cấu trúc và tham số mô hình tuyến tính gián đoạn ARMA, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 38 - 42, 2005

1048. Văn Ngọc Hồng, Phạm Vĩnh Hưng, Khuyết tật và một số biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm đúc áp lực, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 43 - 46, 2005

1049. Nguyễn Thị Quốc Dung, Cơ sở xác định lực tác dụng trong truyền động xích, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 47-50, 2005

1050. Trần Xuân Minh, Dương Quốc Tuấn, Nghiên cứu hệ truyền động động cơ một chiều không chổi than ứng dụng card DSP DS1102, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 51-56, 2005

Trang 35/42 <12...3233343536373839404142>