Journal - Conference

1081. Nguyễn Văn Tuấn, Dương Ngọc Hải, Waves reflected by Solid Wall and Interaction in Vapour Bubbly Liqiuds, The 6th International Conference on Nuclear Thermal Hydraulics, Operations and Safety (NUTHOS-6), Nara, Japan, October 4-8, 2004

1082. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình and X.V. Vu, Influence of Coolants on Performance of TiN-PVD Coated HSS Endmills Using to Machine Slot on 1045 Hardened Steel, Proceedings of the 2nd Vietnam - Korea International Joint Symposium Hanoi, November 20th –21st, pp. 106-112, 2003

1083. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Xác định trường nhiệt độ trong dao tiện thép gió bằng phương pháp phần tử hữu hạn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia Tập 41, số 4 trang 28-38, 2003

1084. Võ Quang Lạp, Ứng dụng bộ vi xử lí 8031 trong hệ thống truyền động thyristor - động cơ điện một chiều, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(25) trang 33-39, 2003

1085. Bùi Chính Minh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Công Hiền, Điều khiển trực tiếp mô men động cơ không đồng bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2 (26) trang 50-55, 2003

1086. Bùi Chính Minh, Hệ thống điều khiển động cơ servo tín hiệu số, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 4 (28) trang 60-67, 2003

1087. Trần Xuân Minh, Các chế độ làm việc và các đặc tính ngoài của sơ đồ chỉnh lưu cầu ba pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(26) trang 56-63, 2003

1088. Nguyễn Phùng Quang, Cao Xuân Tuyển, Ứng dụng lý thuyết điều khiển mờ trong điều khiển vector động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu gắn trên bề mặt rotor, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(26) trang 69-75, 2003

1089. Đỗ Trung Hải, Ứng dụng phần mềm Matlab 5.3 tính toán động học và động lực học của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2 (26) trang 63-68, 2003

1090. Võ Quang Lạp, Phân tích trạng thái làm việc của hệ thống điện trên máy ủi cỡ lớn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1(25) trang 29-32, 2003

1091. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Robust global stabilization of underactuated ships on a linear course: State and output feedback, International Journal of Control, vol. 76, No. 1 pp. 1-17, 2003

1092. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Global tracking control of a VTOL aircraft without velocity measurements, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 48, No. 12 pp. 2212-2217, 2003

1093. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang, Robust adaptive control of underactuated ships on a linear course with comfort, Ocean Engineering, vol. 30, No. 17 pp. 2201-2225, 2003

1094. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Robust path following of underactuated ships using serret-frenet frame, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp.2000-2005, 2003

1095. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicles, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 1994-1999, 2003

1096. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Underactuated ship global tracking without measurement of velocities, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 2012-2017, 2003

1097. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Simultaneous tracking and stabilization of mobile robots without velocity measurement, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 3852-3857, 2003

1098. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Global trajectory tracking control of underactuated ships with off-diagonal terms, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 1250-1255, 2003

1099. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Global waypoint tracking control of underactuated ships under relaxed assumptions, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control, Hawaii, USA, pp. 1244-1249, 2003

1100. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Global output-feedback tracking control of a VTOL aircraft, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 4914-4919, 2003

1101. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Robust path following of underactuated ships using serret-frenet frame, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 2000-2005, 2003

1102. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicles, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 1994-1999, 2003

1103. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Underactuated ship global tracking without measurement of velocities, Proceedings of American Control Conference, Colorado, USA, pp. 2012-2017, 2003

1104. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Simultaneous tracking and stabilization of mobile robots without velocity measurement, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 3852-3857, 2003

1105. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Global trajectory tracking control of underactuated ships with off-diagonal terms, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 1250-1255, 2003

1106. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Global waypoint tracking control of underactuated ships under relaxed assumptions, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control, Hawaii, USA, pp. 1244-1249, 2003

1107. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Global output-feedback tracking control of a VTOL aircraft, Proceedings of the 42nd IEEE Conference on Decision and Control Hawaii, USA, pp. 4914-4919, 2003

1108. Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Hòe, Nguyễn Đăng Bình, Trần Công Nghiệp, A Tool Life Equation for TiN Coated Endmills, 2002 World Vision in Technology ExchangeThe International Conference in Commemoration for the 50th Anniversary of Chung Nam National University May 22th –24th , pp. 203-208, 2002

1109. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, H. Nijmeijer, Global output feedback universal controller for stabilization and tracking of underactuated ODIN-an underwater vehicle, Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control Las Vegas, USA, pp. 504-509, 2002

1110. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Universal saturation controller design for mobile robots, Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control Las Vegas, USA, 2044-2049, 2002

Trang 37/42 <12...3233343536373839404142>