Journal - Conference

1171. Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc, Kinematic Design of Gear - Chain – Bar Mechanism, International Colloquium on Mechannics of Solids, Fluids, Structures& Interaction Nha Trang, Vietnam, pp. 774-775, 2000

1172. Vũ Ngọc Pi, A new and effective method for optimal calculation of total transmission ratio of two step bevel - helical gearboxes, International colloquium on Mechannics of Solids, Fluids, Structures&Interaction Nha Trang, Vietnam, pp. 716- 719, 2000

1173. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Modelling the mechanical and hygrothermal behaviour of composite laminates using a high-order displacement formulation, International colloquium on Mechannics of Solids, Fluids, Structures&Interaction Nhatrang, Vietnam, August, 2000

1174. Phan Quang Thế, Một nghiên cứu về mòn của dụng cụ thép gió phủ PVD-TiN dùng tiện thép các bon K1050, Tạp chí Công nghiệp, Bộ Công nghiệp, Số 6 trang 25-28, 1999

1175. Dương Phúc Tý, Trần Thọ, Phương pháp tính toán, thiết kế bộ truyền bánh răng-thanh răng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(10) trang 59-63, 1999

1176. Trịnh Quang Vinh, K.Luck and K.Modler, Sythesis of the SGCM Combined- Mechanism to setup the step – motion, Proceeding of the tenth world Congress on the Theory of Machine and Mechanism Oulu, Finland, June 20-24/ pp.795-800, 1999

1177. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Shock Waves in some Mixture of Liquid and Gas of two Components, Trainning - Scientific Workshop French - Vietnamese Ha Noi, pp. 79-86, 1999

1178. Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc, Tính toán độ bền xích trong cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội, tháng 3 trang 81-86, 1999

1179. R. Neumman (Germany), Trịnh Quang Vinh, Cơ cấu bước trên cơ sở cơ cấu “OLHDAM-Coupling”, Hội nghi Cơ học toàn quốc lần thứ VII, Hà Nội, tháng 3, trang 64-68, 1999

1180. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Mô hình hoá ứng xử cơ học tấm composite dày, nhiều lớp nhờ trường chuyển vị bậc cao, Hội nghị Cơ học Vật rắn biến dạng toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 11, 1999

1181. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Tương tác ma sát trên mặt trước của dao tiện thép gió phủ PVD- TiN dùng cắt thép K1050, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Tháng 5 trang 35 - 40, 1999

1182. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Một nghiên cứu về sự thay đổi trường nhiệt độ trong dao tiện thép gió phủ PVD-TiN, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật Số 15 trang 1-7, 1998

1183. Phan Quang Thế, Bành Tiến Long, Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Thị Phương Mai, Lớp đọng trên mặt trước của dụng cụ phủ PVD-TiN và ảnh hưởng của nó đến trường nhiệt độ trong dụng cụ phủ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ thuật, Số 16 trang 30-36, 1998

1184. Lê Xuân Rao, Mai Văn Gụ, Nghịch lưu dòng điện 3 pha chuyển mạch 3 cấp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 4(7) trang 69-72, 1998

1185. Nguyễn Mạnh Tùng, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Hữu Công, N. Q. Hoan, P. T. Hàn, Một phương pháp xác định các trọng liên kết trong mạng nơron hồi quy, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 4(7) trang 73-79, 1998

1186. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Lại Khắc Lãi, Nguyễn Mạnh Tùng, Hệ thống điều khiển tự động quá trình gia nhiệt phôi kim loại, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 2(5) trang 62-68, 1998

1187. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Sự truyền sóng trong chất lỏng không đồng nhất, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 5(8) trang 62-66, 1998

1188. Dương Phúc Tý, Ảnh hưởng của hằng số thời gian T của mạch điều chỉnh đến độ chính xác gia công trên máy CNC, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(5) trang 69-73, 1998

1189. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Phủ bay hơi và ứng dụng trong công nghiệp, Tạp chí Khoa học Công nghệ Môi trường, Tháng 8 trang 40 - 41, 1998

1190. Nguyễn Đăng Bình, Xác định cấu trúc tối ưu của module công nghệ mềm trong hệ thống sản xuất tự động linh hoạt trên cơ sở kết hợp CAD và CAM, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(5) trang 53-56, 1998

1191. Nguyễn Phú Hoa, Nguyễn Đăng Bình, Ứng dụng máy tính trong chuẩn bị công nghệ và thiết kế quá trình công nghệ (QTCN) cắt gọt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(5) trang 57-61, 1998

1192. Nguyễn Văn Dự, Vũ Ngọc Pi, Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Ứng dụng CAD trong tự động hoá thiết kế hệ dẫn động cơ khí, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1193. Nguyễn Xuân Quỳnh, Đỗ Khắc Đức, Luật điều khiển thích nghi cho một lớp các hệ phi tuyến không xác định có trễ thời gian ở đầu vào, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1194. Nguyễn Công Hiền, Võ Quang Vinh, Nguyễn Hồng Quang, Nhận dạng hệ thống sấy không khí trong công nghiệp, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1195. Nguyễn Như Hiển, Về một phương pháp nâng cao độ chính xác hệ điều khiển chuyển động bằng bù nhiễu ma sát, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1196. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Cơ sở dữ liệu và giao diện cơ sở dữ liệu trong tự động hóa thiết kế cụm trục chính máy công cụ, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1197. Hoàng Vị, Trần Vệ Quốc, Nguyễn Xuân Quỳnh, Cơ sở toán học tự động hoá thiết kế cụm trục chính máy công cụ, Hội nghị toàn quốc về Tự động hoá lần thứ 3, VICA-3, Hà Nội, tháng 04, 1998

1198. Vũ Quý Đạc, Trịnh Quang Vinh, Nguyễn Xuân Lạc, Nghiên cứu và thiết lập hàm số truyền động của cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12, 1997

1199. Trịnh Chất, Vũ Ngọc Pi, Về thiết kế tối ưu động cơ hộp giảm tốc bánh răng hành tinh, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI- Hà Nội, tháng 12, 1997

1200. Trần Ích Thịnh, Ngô Như Khoa, Phân tích cơ học tấm composite nhiều lớp, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VI, Hà Nội, tháng 12 trang 258 – 265, 1997

Trang 40/42 <12...3233343536373839404142>