Journal - Conference

1111. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Robust adaptive path following of underactuated ships, Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control Las Vegas, USA, pp. 3243-3248, 2002

1112. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Robust global output feedback stabilization of underactuated ships on a linear course, Proceedings of the 41st IEEE Conference on Decision and Control Las Vegas, USA, pp. 1687-1692, 2002

1113. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang, Global exponential tracking control of underactuated ships in the body frame, Proceedings of American Control Conference, Alaska, USA, pp. 4702-4707, 2002

1114. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Robust global stabilization of underactuated ships on a linear course, Proceedings of American Control Conference, Alaska, USA, pp. 304-309, 2002

1115. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang, Global tracking control of underactuated ships in the body frame, Proceedings of IFAC World Congress, Barcelona, Spain, 2002

1116. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Adaptive global stabilization of nonholonomic systems with strong nonlinear drifts, Systems and Control Letters, vol. 46, No. 3 pp. 195-205, 2002

1117. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Universal controllers for stabilization and tracking of underactuated ships, Systems and Control Letters, vol. 47, No. 4 pp. 299-317, 2002

1118. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Underactuated ship global tracking under relaxed conditions, IEEE Transactions on Automatic Control, vol. 47, No. 9 pp. 1529-1536, 2002

1119. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình, Wear mechanisms of pvd coated hss endmills using to machine 1045 hardened steel, Advanced Materials and Their processing – Proceeeding of the first Korea- Vietnam International Joint Symposium, Chung Nam National University November 4th – 5th pp. 164-172, 2002

1120. Nguyễn Văn Tuấn, Dương Ngọc Hải, Sóng phản xạ bởi tường cứng trong hỗn hợp chất lỏng chứa bọt hơi nước, Tạp chí Cơ học Việt Nam, Số 24, Tập 3, trang 167-180, 2002

1121. Lại Khắc Lãi, Nguyễn Văn Hoà, Điều khiển hệ chuyển động nhiều trục bằng bộ điều khiển mờ thích nghi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 2(22), trang 68-77, 2002

1122. Võ Quang Lạp, Phân tích trạng thái tĩnh của hệ thống truyền động nghịch lưu dòng điện – động cơ không đồng bộ 3 pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ tập 40, số ĐB, trang 205-209, 2002

1123. Võ Quang Lạp, Phân tích đặc tính momen của động cơ không đồng bộ 3 pha được truyền động bởi nghịch lưu dòng điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Số 32+33, 2002

1124. Võ Quang Lạp, Thiết kế hệ thống tự động kích từ cho động cơ đồng bộ, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 36+37, 2002

1125. Võ Quang Lạp, Thiết kế hệ thống tự động điều chỉnh điện áp lưới cho lưới điện, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 38+39, 2002

1126. Võ Quang Lạp, Ứng dụng bộ biến đổi điện áp 3 pha bằng thyristor để thay thế biến áp điều chỉnh của các hệ thống điện ở công ty Xuân Hòa – Hà Nội, Tạp chí Khoa học và Công nghệ số 38+39, 2002

1127. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Điều khiển tối ưu quá trình gia nhiệt một đối tượng có tham số phân bố, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, Số 36+37, 2002

1128. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Hiện tượng sóng va trong hỗn hợp lỏng - hơi, Hội nghị Cơ học Toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, trang 177-184, 2002

1129. Phạm Thượng Hàn, Nguyễn Thanh Hà, Phân tích tương quan trường ngẫu nhiên bằng thuật toán thích nghi, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1130. Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Văn Vỵ, Cải tiến thuật toán vùng chết để nâng cao tính bền vững của hệ điều khiển thích nghi, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1131. Nguyễn Quang Hoan, Nguyễn Mạnh Tùng, Phạm Thượng Hàn, Ứng dụng mạng nơron truyền ngược tương tác bậc cao cho bài toán phân lớp có giới hạn, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1132. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Như Hiển, Phạm Thị Bông, Về một phương pháp nâng cao độ chính xác điều khiển cho hệ điều khiển chuyển động nhiều trục, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1133. Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Như Hiển, Nghiên cứu các lực phụ thuộc vận tốc và gia tốc của hệ điều khiển chuyển động nhiều trục, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1134. Lại Khắc Lãi, Nguyễn Văn Hoà, Thiết kế bộ điều khiển mờ trên cơ sở lý thuyết điều khiển thích nghi kinh điển, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1135. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí, Nghiên cứu phương pháp để giải bài toán điều khiển tối ưu cho một hệ có tham số phân bố, Hội nghị Tự động hóa lần thứ 5, VICA-5, Hà Nội, tháng 10,, 2002

1136. Vũ Quý Đạc, Nghiên cứu hiệu suất của cơ cấu tổ hợp BXT, Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ VIII, Hà Nội, tháng 12,, 2002

1137. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Một nghiên cứu về ảnh hưởng của chế độ cắt đến trường nhiệt độ và mòn dao tiện phủ PVD, Tuyển tập Công trình Khoa học, 45 năm trường Đại học Bách khoa Hà nội , Phân ban Cơ khí trang 203-208, 2001

1138. Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình, Nguyễn Đăng Hòe, Mô hình Phân bố Nhiệt độ - Một Cơ sở Vật lý quan trọng trong Quá trình Gia công Vật liệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tháng 2 trang 203-208, 2001

1139. Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Hữu Công, Nguyễn Văn Chí, Nghiên cứu điều khiển tối ưu bằng phương pháp quy hoạch động, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 4(20) trang 77-83, 2001

1140. Nguyễn Hữu Công, Ngô Cường, Điều khiển tối ưu cho hệ có tham số phân bố, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật, Số 30+31, 2001

Trang 38/42 <12...3233343536373839404142>