Journal - Conference

1051. Nguyễn Thanh Hà, Phân tích trường ngẫu nhiên bằng thuật toán thích nghi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 57-60, 2005

1052. Lại Khắc Lãi, Xây dựng mô hình chính xác và khảo sát hệ thống truyền động thyristor - động cơ một chiều kích từ động lập khi các thông số động cơ thay đổi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 61-65, 2005

1053. Văn Ngọc Hồng, Phạm Vĩnh Hưng, Sử dụng phần mềm MAGMA cho mô phỏng tính toán quá trình đúc, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 73-77, 2005

1054. Nguyễn Mạnh Cường, Thiết kế cơ cấu cam cần đẩy đáy con lăn bằng phương pháp giải tích, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 66-72, 2005

1055. Nguyễn Phú Hoa, Tối ưu chế độ cắt của phương pháp khoan trên máy điều khiển số (NC và CNC), Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 78-84, 2005

1056. Vũ Việt Vũ, Phân lớp đối tượng bằng phương pháp support vector machines, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 90-94, 2005

1057. Nguyễn Tiến Duy, FAT32, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 95-104, 2005

1058. Nguyễn Đăng Hòe, Nguyễn Văn Tuấn, Vi Thị Mai Hương, Đại học Thái Nguyên với ngành Kỹ thuật môi trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 105-108, 2005

1059. Nguyễn Phương Huy, Ứng dụng logic mờ cho nhận dạng chữ viết tay, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 109-113, 2005

1060. Trần Văn Lầm, Vấn đề lựa chọn dẫn chứng cho bài giảng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên Số 36(4), Tập 2 trang 114-115, 2005

1061. Đỗ Khắc Đức, Hoo E, J. Pan, An investigation on the lift force of a wing pitching in dynamic stall for a comfort control vessel, Journal of Fluids and Structures, Vol. 21, No. 8 pp. 707 - 730, 2005

1062. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Global tracking of underactuated ships with non - zero off - diagonal terms, Journal of Automatica, Vol. 41, No. 1 pp. 87 - 95, 2005

1063. Nguyễn Văn Dự, Ko-Choong Woo, Experimental investigation of frictional characteristics of vibro-impact moling, IMA International Conference, Recent Advances in Nonlinear Mechanics Aberdeen, UK, 2005

1064. Vũ Ngọc Pi, M.A. Hoogstrate, B. Karpuschewski, Cost optimization and a new and effective way of using AWJ nozzles, The 5th International Conference of PhD students, Hungary, pp. 153-165, 2005

1065. Bành Tiến Long, Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình, Non-Metallic Inclusions in Steel in Relation with the Formation of Deposited Layers on Rake face of PVD Coated HSS Tools, The 2nd International Workshop on Regional Network Formation for Enhancing Research and Education on Materials Engineering Bangkok, August 10th – 11th, 2004

1066. Phan Quang Thế, Nguyễn Đăng Bình, Cơ sở thiết kế cơ cấu cam phẳng bằng giải tích và ứng dụng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Viện Khoa học và Công nghệ Quốc giaTập 42, số 3 trang 89-95, 2004

1067. Phan Quang Thế, Ứng dụng tâm quay tức thời trong phân tích và thiết kế cơ cấu phẳng, Tạp chí Khoa học Công nghệ, Tháng 2 trang 71 - 75, 2004

1068. Vũ Quốc Đông, Nguyễn Quân Nhu, Nguyễn Hữu Công, Nhận dạng hệ thống bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐH Thái Nguyên, Số 1, 2004

1069. Nguyễn Đăng Hòe, Xác định sai số tổng hợp của máy đo tọa độ bằng mẫu đo đặc biệt, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 107, 2004

1070. Nguyễn Đăng Hòe, Bù sai số kích thước của các trung tâm gia công bằng phương pháp nội suy sử dụng hàm định dạng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 118, 2004

1071. Nguyễn Đăng Hòe, Nghiên cứu nhiệt độ khi phay lăn bằng cặp nhiệt mẫu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật trang 124, 2004

1072. Trần Vệ Quốc, Phạm Thành Long, Điều khiển robot hàn khi gia công các quỹ đạo phức hợp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật Số 48+49 trang 137-141, 2004

1073. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Robust and adaptive path following for underactuated autonomous underwater vehicles, Ocean Engineering, vol. 31, No. 16 pp. 1967-1997, 2004

1074. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, State and output feedback controllers for path following of underactuated ships, Ocean Engineering , vol. 31, No. 5-6 pp. 587-613, 2004

1075. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, H. Nijmeijer, A global output-feedback controller for stabilization and tracking of underactuated ODIN: A spherical underwater vehicle, Automatica, vol. 40, No. 1 pp. 117-124, 2004

1076. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Z.P. Jiang, Robust and adaptive path following for underactuated ships, Automatica, vol. 40, No. 6 pp. 929-944, 2004

1077. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, Simultaneous stabilization and tracking control of mobile robots: An adaptive approach, IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 49, No. 7 pp. 1147-1151, 2004

1078. Đỗ Khắc Đức, Z.P. Jiang, J. Pan, A Global output-feedback controller for simultaneous tracking and stabilization of mobile robots, IEEE Transactions on Robotics and Automation, Vol.20, No. 3 pp. 589-584, 2004

1079. Đỗ Khắc Đức, J. Pan, Underactuated ships follow smooth paths: Full state feedback, Proceedings of the 43rd IEEE Conference on Decision and Control Bahamas, USA, pp. 5354-5359, 2004

1080. Dương Ngọc Hải, Nguyễn Văn Tuấn, Numerical Study of Wave Interaction Processes in Liquid -Vapour Bubble Mixtures, Proceedings of the 2nd Asia – Pacific Workshop on Marine Hydrodynamics Busan, Korea, June 21st -22nd, pp. 79 – 83, 2004

Trang 36/42 <12...3233343536373839404142>